НАДА: Посланици да се понашају као представници народа, а не банака

НАДА
03. јул 2021.
НАДА: Посланици да се понашају као представници народа, а не банака

Коалиција НАДА (ПОКС, ДСС и 19 удружења грађана) позива посланике Одбора за уставна питања и законодавство Народне скупштине Републике Србије да у понедељак одустану од "аутентичних тумачења" закона чијим би усвајањем стали на страну банкарског картела а против више десетина хиљада грађана којима су банке незаконито наплаћивале трошкове обраде кредита. 

Подвлачимо да је према члану 3. Устава РС „Владавина права основна претпоставка Устава и почива на неотуђивим људским правима“, те да се владавина права, између осталог, остварује поделом власти на извршну, судску и законодавну, независношћу судске власти и повиновањем власти Уставу и закону.  

Потпуно је неприхватљиво да после неколико година вођења судских поступака оштећених грађана против банака које су незаконито наплаћивале трошкове обраде кредита Народна скупштина приступи аутентичном тумачењу одредби чланова 1066 став 2 Закона о облигационим односима, 41 став 1 и 2 и члана 43 став 2 и 3 Закона о заштити потрошача и члана 17 став 1 Закона о заштити корисника финансијских услуга које су судови имали у виду при доношењу пресуда на штету банака.

Закон о облигационим односима примењује се више од 42 године. Примењују га сви судови у нашој земљи, а Одбор за уставна питања одредбу члана 1066 став 2 ЗОО тумачи супротно већ донетим, правноснажним и извршним судским одлукама и супротно ставу Врховног касационог суда Србије.

Евентуално аутентично тумачење које би било у супротности са већ донетим судским пресудама и ставом Врховног касационог суда, а што је очигледна намера скупштинске већине, проузроковало би несагледиву штету стотини хиљада грађана и њиховим породицама, а правосудни систем би био темељно уздрман.