Постаните члан

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ДСС

II. ЧЛАНСТВО У ДЕМОКРАТСКОЈ СТРАНЦИ СРБИЈЕ

Учлањење

Члан 3.

  • У Демократску странку Србије (у даљем тексту Странку) може се учланити сваки пунолетни грађанин који прихвата програмска начела, циљеве и Статут Демократске странке Србије и спреман је да ради на њиховом остваривању, ако није члан неке друге политичке странке и ако није професионално или политички компромитован.
  • Чланство у Демократској странци Србије стиче се кад општински одбор у року од 30 дана да сагласност на својеручно потписану приступницу. Ако општински одбор у наведеном року не одлучи да је сагласност дата нити ускрати сагласност у року од 30 дана од пријема приступнице, сматра се да је сагласност дата. На ускраћивање сагласности може да се изјави жалба Извршном одбору, у року од осам дана.
  • Изузетно, чланство у Демократској странци Србије може се стећи одлуком Извршног одбора, на предлог председника Странке, Председништва Странке, председника Извршног одбора Странке или Извршног одбора Странке.
  • Странка има и почасне чланове које, на предлог председника Странке, бира Главни одбор.

Права и обавезе члана

Члан 4. 

  • Члан Странке има право да учествује у деловању Странке, да бира и буде биран у њене органе и да при учешћу у раду органа Странке без икаквих последица износи мишљења и заузима ставове о питањима о којима се расправља и одлучује. 
  • Члан Странке стиче право да бира и буде биран у органе Странке протеком рока од шест месеци од дана пријема у Странку.
  • Члан Странке има право на заштиту ако буде дискредитован или му права буду угрожена због припадности Странци или вршења страначких послова. 
  • Члан Странке је дужан да шири идеје које заступа Странка, спроводи њену политику, чува и унапређује углед Странке, залаже се за успех на изборима, плаћа чланарину и према својим могућностима материјално помаже Странку.

Лични подаци

Образовање

0
Основна
КВ
ВКВ
Средња
Виша
Висока
Магистреријум
Докторат

Радни статус

0
Незапослен
Ђак-студент
Слободни уметник
Запослен
Домаћица
Пензионер
Земљорадник

Садашње запослење

Претходна запослења

Претходне јавне фунције

Вештине

0
да
не
0
Ниже
Средње
Напредно
Пошаљи
Поништи уносе