Велике мане новосадског ГУП-а

ДСС
22. јул 2022.
Велике мане новосадског ГУП-а

Одборничка група Новог ДСС у Скупштини Града Новог Сада гласала је против доношења Генералног урбанистичког плана Новог Сада до 2030. године сматрајући да су погрешно интерпретирани демографски подаци као полазна основа за будућу изградњу највећа мана овог документа. Додају и то да су бројни грађани који су желели да активно и стручно учествују у расправи о ГУП-у били обесхрабрени у протеклом периоду, јер се јавна расправа претворила у „циркус”, објаснио је председник Одборничке групе Новог ДСС др Бојан Радојевић. Како је рекао, грађани нису желели да буду на месту где се дешавају инциденти, нити да буду пребројавани и сврставани било где. Уместо тога, остали су у својим домовима и тако били ускраћени за информације и учешће у дебати о овој важној теми.

Не мање важна је и чињеница да је изостала транспарентна медијска расправа. Опозиција није имала нити једну прилику да путем медија сучели и размени аргументе са влашћу. Само су представници власти износили своје ставове у медијском простору. Једина расправа која је била организована између представника ЈП „Урбанизам” и невладиног сектора преношена је само путем фејсбука. Свеобухватна јавна расправа није била приступачна грађанима и стручним круговима, па су остали ускраћени за своја права и само су делимично могли да се баве овом темом, оценио је Радојевић.

Надлежни су новосадски ГУП правили 13 година и упркос томе на крају га завршили брзоплето, сматрају у странци. Како истичу, просторни план Републике Србије коришћен за израду новосадског ГУП-а је из 2010. године (са планским периодом до 2020. године), а Аутономне покрајине Војводине из 2011. године, па су самим тим полазне основе и информације застареле, а иначе, тренутно су у изради оба ова плана. Ни попис становништва није свеж, јер је 2021. одложен због ковида 19, па би требало до краја године да буде спроведен нови попис. Демографски подаци као оправдање за будућу изградњу морали би да буду новијег датума, а не да се користе пројекције на основу података старих 11 година, оцењују у овој странци.

Упитно је колико су студије попут студије становања, енергетике, заштите животне средине, хидротехничких система и других које су коришћене за израду ГУП-а испратиле динамичан раст и развој града, јер такође датирају деценију уназад. Пројекције становништва у самом плану су контрадикторне, сматрају одборници Новог ДСС-а. Пројекција заснована на просторном плану Републике Србије предвиђа скоро 300.000 становника на територији насељеног места Нови Сад, док актуелни план рачуна са око 400.000 грађана. У ГУП-у нема ни података о постојећем стамбеном фонду у граду, као ни о планираном, па се не зна колики ће бити вишак стамбених квадрата, а Нови Сад већ сада има више стамбеног простора него што је потребно. Изградњу станова не треба посматрати као робу, већ као потребу. Повећавајући индексе изграђености који су енормни и иду у стамбеним зонама и до 3,2, предвиђају се огромне густине становања у појединим деловима града, чак и преко 1.000 становника по хектару. Притом, сам план контрадикторно каже да су то густине које не треба планирати. Све ово делује економски исплативо за инвеститоре, па и за сам Град на кратке стазе, али дугорочно то не може да буде добро, навео је одборник Радојевић.

Демографска слика Србије је незадовољавајућа и погоршава се из године у годину. Нови Сад, упркос сликама са улица, није изузет од негативних демографских трендова. Природни токови досељавања већег броја људи у Нови Сад су мало вероватни, а становништво све старије. Многи делови Војводине и Србије у целини су потпуно испражњени од становништва, не постоји реално предвиђање већег прилива становништва у Нови Сад, па енормна предвиђена станоградња нема оправдање.

Питање саобраћаја је у новом ГУП-у углавном добро решено, а има и планираних ствари за које се у Новом ДСС-у залажу од раније, попут увођења шинског саобраћаја, који је у плану експлицитно предвиђен. Железнички саобраћај се предвиђа да постепено обухватати приградска насеља са циљем покривања целокупне територије Града на еколошки прихватљив начин. Добра вест је и то што је коначно планирано да бициклистичка стаза преко Моста слободе буде изграђена.

Како се види, у плану се појављује и категорија еко-становања. Не сматрамо то преко потребним, истичу представници Новог ДСС-а, јер еколошке смернице за живот и побољшање енергетске ефикасности треба да важе за цео град, а не само за новодефинисану територију на ободу Града.

На подручју Каменичке аде планирају се зелене површине, што је унапређење у односу на решење из претходног плана, али градска власт не одустаје од изградње на територији бродоградилишта, па је нови ГУП још један корак у том правцу.

Када је реч о року реализације Плана, из Новог ДСС оцењују да није могуће спровести план до 2030. године, како се штуро предвића у документу. Недостаје подела на јасно дефинисане приоритете, фазе реализације и смернице за будућност.

Техничке мањкавости документа су веома видљиве и оне потврђују брзоплетост у завршној фази новосадског ГУП-а, закључују из новосадског Новог ДСС-а.