Оправдан протест пољопривредника

Нови ДСС
10. август 2022.
Оправдан протест пољопривредника

Нова Демократска странка Србије подржава протест пољопривредника и захтева од Владе Републике Србије да прогласи елементарну непогоду на одређеним подручјима у Србији због изразите суше која је угрозила усеве сунцокрета и кукуруза, смањивши принос за 50%, а негде чак и до 100%.

„Поред неопходности системског решавања проблема у случају природних непогода, потребно је у овом тренутку помоћи пољопривредницима проглашењем елементарне непогоде суше, а неке од конкретних мера би биле ослобађање од пореза, одводњавања и других дажбина за текућу годину, с обзиром да је ове године пало од 200 до 400 литара мање по метру квадратном у односу на претходну годину“, изјавио је Зоран Сандић, народни посланик и потпредседник Новог ДСС-а.

Он је такође изјавио и да је потребно изаћи у сусрет пољопривредним произвођачима сунцокрета и гарантовати им откупну цену за минимум 80 динара по килограму.

„Уз гаранцију минималне откупне цене сунцокрета која би одговарала приносима и ценама репроматеријала, потребно је и да се прошири списак овлашћених складишта робних резерви да би сви пољопривредници имали једнаку шансу да продају своје производе робним резервама“, додао је Сандић.

Он је додао и да су предложене мере оправдане и изнуђене, и да држава мора да ове проблеме решава системски и дугорочно, а не сезонски као што је то случај скоро сваке године.

Инфо Нови ДСС                      10.8.2022.