Враћање обавезног служења војног рока стратешки важно за Србију

Милош Јовановић
13. август 2022.
Враћање обавезног служења војног рока стратешки важно за Србију

Враћање обавезног служења војске је одлука која је од стратешког значаја за Србију и мора се усвојити што је пре могуће. 

Поред низа предности које  пружа постојање рочног састава - од појачане економске активности у местима са касарнама, преко старања осећаја дужности и обавеза према држави до одржања важне везе између војске и народа, обавезно служење војске надасве јача одбрамбену способност земље што је први и најважнији предуслов за очување мира.

Када је реч о модалитетима, трајање војног рока не сме бити краће од шест месеци а за служење у специјалним јединицама Војске Србије тај рок не би смео да буде краћи од девет месеци.