Нови ДСС Ваљево:Проблеми у насељу Збратимљени градови

06. фебруар 2023.
Нови ДСС Ваљево:Проблеми у насељу Збратимљени градови

„На претходно одржаним изборима за савет месних заједница у новембру 2022. год убедљиву победу је однела владајућа странка . Победа у којој су грађани поражени и где систем не функционише је пораз сам по себи .

Како систем победника функционише само на папиру наши суграђани су нам се обратили са молбом да о њиховом вишегодишњем проблему обавестимо јавност у свим детаљима.

Невероватно је да проблем егзистира дуже од 45 година и да се са протоком времена и без одговарајућег одржавања овај проблем претвара у безбедоносно велики ризик.

У насељу Збратимљени градови живи више од 2000 наших суграђана

Проблеми су :

1. Проблем саобраћајница
2. Нерешено питање одвођења атмосферске воде ,
3. Проблеми у вези са одвијањем стационарног саобраћаја тј Паркирња , као и
4. Проблем уличног осветљења

Како иначе сваком проблему грађана Ваљева приступамо веома детаљно наводе смо и  и документовали.

Проблеми квалитета саобраћајница

Дијагностификовали смо 36 ударних рупа дубине од до 4 до 26 цм. На саобраћајницама у самом насељу смо уочили 17 водених појасева површине од 12 до 45 м2, са дубином воде која на појединим местима достиже и дубину од 30 цм. Проблем везан за квалитет саобраћајница је уско повезан са нерешеним питањем одвођења атмосферске воде. Када је реч о проблему одвођења атмосферске воде, са једне стране, потребно је урадити ревизију изведеног решења постојећег система одвода атмосферске канализације , док би текуће одржавање, а ту пре свега мислимо на чишћење сливника, дало ограничен и не мали позитиван ефекат .

Стручни савет Новог ДСС а , а ту не мислимо на јефтин политички маркетинг, јер се у ГО Новог ДСС- а налази 9 академских грађана, од којих 6 имају одговарајуће лиценце за спровођење поступка надзора или пројектовања, уско повезаних са проблемом наших суграђана у насљу Збратимљени Градови , предлаже да се корито реке Љубостиње продуби у делу од ОШ Нада Пурић до краја Пастерове улице.

Проблеми паркирања

За разлику од других критичара власти ми смо спремни да понудимо решења.

Као први корак предлажемо

1 .Бројање саобраћаја јер се степен мотористике за протеклих 30 година значајно променио

2 . Обележавање постојећих паркинг места одговарајућом хоризонталном сигнализацијом

3 . Јавно – приватно партнерство у изради вишеспратних гаража у зони Крушиковог паркинга , а свакако мислимо да би ово било и решење за проблем паркирања у насељу Колубара 2

Проблеми уличног осветљења

У највећем броју случајева улично осветљење не функционише или је лоше димензионисано .Недостају светлосна тела у ЛЕД технологији.

Све су ово предлози о којима би требали да се изјасне представници Градске управе .“