Нови ДСС тражи измену планских докумената у Зрењанину

17. мaj 2023.
Нови ДСС тражи измену планских докумената у Зрењанину

Поводом све очигледнијих последица инвеститорског урбанизма у Зрењанину ГО Нови ДСС је упозорио да овај град више нема довољно паркинг места, игралишта за децу, зелених површина а ни остале потребне инфраструктуре.

Они су позвали све урбанисте, пројектанте и инвеститоре да послушају пројектанте, урбанисте и грађевинску струку, која указује на проблем новоградње у Зрењанину.

„У зонама породичног становања ничу вишеспратнице које су збијене и немају довољно паркинг места, јављају се проблеми са канализационом мрежом, дечијим игралиштима, зеленом површином и урушава се амбијетална средина некада мирних делова града. Град потребно развијати у ширину а не у висину“, поручује председник Го Нови ДСС Зоран Сандић.

Он је затражио хитну измену планских докумената, како би урбанистички хаос био заустављен.

„Због свега овога тражимо хитну измену свих планских докумената, а пре свега Плана детаљне регулације и Генералног урбанистичког плана док још није касно. Ако се овакав тренд изградње без плана и идеје настави, претворићемо наш град у стамбену џуглу без елементарних ствари неопходних за безбедан живот“, наводи Сандић.