25 godina Dejtonskog sporazuma–odupreti se njegovoj izmeni i braniti Republiku Srpsku

DSS
14. Decembar 2020.
25 godina Dejtonskog sporazuma–odupreti se njegovoj izmeni i braniti Republiku Srpsku

Dejtonskim mirovnim sporazumom je pre 25 godina prekinut rat u BiH. Ipak, Bosna i Hercegovina je država sa ograničenim unutrašnjim suverenitetom i suočena od strane muslimana iz BiH sa pritiskom unitarizacije. Nesumnjivo je da je BiH nefunkcionalna država, a ta činjenica se koristi kao argument u prilog nastojanjima da se Dejtonski sporazum promeni i da se, pod floskulom stvaranja građanske države po takozvanim evropskim standardima, zapravo stvori bošnjačko - muslimanska država. Ta nastojanja treba da budu i dalje, trajno i energično odbačena od strane vlasti Republike Srpske i Srbije i da se Dejtonskim sporazumom utvrđeni status i nadležnosti Republike Srpske očuvaju i učvrste jer je to jedini garant mirne budućnosti.