Program stranke

 • Naslovna
 • O nama
 • Novi DSS izbliza
 • Program stranke
 • Oblasti stranačkog programa

  Uvodna napomena

  Na Skupštinama Demokratske stranke Srbije od njenog osnivanja 1992. godine, kao i na pojedinim sednicama Glavnog odbora, usvojen je veliki broj programa i programskih deklaracija o državotvornoj politici i delovanju Stranke ili o pojedinim izuzetno bitnim pitanjima koja su se ticala sudbine Srbije i našeg naroda. Poslednji celovit Program Demokratske stranke Srbije donet je na Devetoj skupštini 14. oktobra 2007. godine, a u njega je kao preambula unet prvi stranački dokument „Naši razlozi“, usvojen na Osnivačkoj skupštini stranke 26. jula 1992. godine. Dokument Načela nacionalne politike za budućnost Srbije, koji je usvojilo Predsedništvo Stranke 14. januara 2009. godine, imao je za svrhu da predstavi programska opredeljenja Demokratske stranke Srbije ne samo stranačkom članstvu, već i našoj najširoj javnosti. Najzad, na Jedanaestoj skupštini Demokratske stranke Srbije održanoj 19. januara 2014. godine donet je programski dokument Načela političke neutralnosti, a sam Program Stranke redigovan je u onoj meri u kojoj ga je, s obzirom na promenjene okolnosti, trebalo usaglasiti sa stavovima iz tog najnovijeg programskog dokumenta.

  Načela političke neutralnosti Srbije

  Srbija je ugrožena

  Srbija je danas ugrožena. Ugroženi su država, njena teritorija, ustavni poredak, privreda, razvoj zemlje, demografija, ali i moralne i tradicionalne vrednosti. Sadašnji odnos Evropske unije prema Srbiji glavni je uzročnik državne, nacionalne i ekonomske krize Srbije. Evropska unija je preuzela na sebe ulogu nosioca izgradnje i stvaranja nove kosovske države na teritoriji Srbije. I više od toga, Evropska unija je postala glavni zastupnik politike ucenjivanja Srbije, zauzevši stav da su evropske integracije neposredno povezane sa uspostavljanjem normalnih dobrosusedskih, a zapravo međudržavnih, odnosa Srbije i Kosova. Drugim rečima, Evropska unija je postavila razbijanje Srbije kao najbitniji uslov za nastavak evropskih integracija. Sadašnja vlast je odgovorna jer je postala neposredan saučesnik Evropske unije u razbijanju Srbije.

  Danas nema prečeg posla od uspostavljanja strategije buduće politike, koja treba da zaustavi istorijski pad Srbije i da započne njenu državnu, nacionalnu, privrednu i moralnu obnovu. Koji  to put omogućava Srbiji izlazak iz ovog bespuća? Postoji li za Srbiju i neki drugačiji put od ovog evrounijskog i evroatlantskog? Srbija nikada u svojoj istoriji nije pripadala zapadnim bilo vojnim, bilo političkim trajnim savezima. Politička neutralnost omogućava Srbiji da bude ono što ona jeste i da sačuva svoj nacionalni i istorijski identitet. Slobodna i samostalna Srbija, sa svojim nacionalnim i istorijskim identitetom, koja brine o svojim interesima – to je politički i vojno neutralna Srbija. Ako danas ne uspostavimo političku neutralnost i ne sačuvamo slobodu i samostalnost u odlučivanju, biće veoma teško da to uradimo pošto sebi nametnemo okove evroatlantskih integracija.

  Vojna neutralnost

  Dva su važna načela koja je DSS sledila i koja će i nadalje slediti: načelo političke i načelo vojne neutralnosti Srbije. Među njima postoji čvrsta unutrašnja veza.

  Načelo vojne neutralnosti Srbije sadržano je u rezoluciji Narodne skupštine od 26. decembra 2007. godine najviše zahvaljujući činjenici da je u to vreme DSS predvodila vladu Srbije. Polazeći od vojne tradicije moderne Srbije, rezolucijom potvrđeni stav o vojnoj neutralnosti imao je svoj praktični smisao u strateškom odbijanju Srbije da postane članica NATO saveza. Donošenje ove skupštinske rezolucije bilo je zvaničan politički odgovor na nastojanja da se evropske integracije tumače kao evroatlantske integracije. Takav državni stav posebno je vodio računa o činjenici da je otimanje Kosova i Metohije od Srbije bilo pravi cilj agresije NATO-a 1999. godine.

  Vojna neutralnost Srbije i danas je zvanična državna politika. Ali, ta neutralnost ugrožena je evropskim integracijama. U bezbednosnoj i odbrambenoj politici Evropske unije, i formalno i praktično, NATO ima ključnu ulogu. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nalaže Srbiji prilagođavanje bezbednosnoj i odbrambenoj politici EU. Već danas u mnogim vojnim intervencijama EU, ili pojedinih država članica EU, učestvuju kontigenti Vojske Srbije. Budući da se te aktivnosti sprovode u uskoj vojnoj ili političkoj koordinaciji sa NATO, gubi se pravi smisao zvanično proglašene politike vojne neutralnosti. Da li Srbin gine za tuđe interese kao profesionalni vojnik ili kao regrut,to suštinski ne utiče na činjenicu da on gine kao najamnik, zarad tuđih interesa. Brana ovakvoj protivdržavnoj politici može biti jedino politička neutralnost Srbije.

  Samostalnost i sloboda Srbije

  Da bi sačuvala svoju celovitost, svoju slobodu i dostojanstvo, svoju tradiciju kao zalog budućnosti, samostalnost u vođenju unutrašnje i spoljne politike, da bi omogućila svojim građanima duhovnu obnovu i materijalnu dobrobit, da bi, konačno, obezbedila demokratiju i vladavinu prava, Srbija treba da proglasi političku neutralnost. Evropska unija postala je u odnosu prema Srbiji činilac praktičnog poricanja svih ovih vrednosti modernog društva i države. U tom svom delovanju, i na primeru Srbije, Evropska unija je pokazala da ne drži do izvornih evropskih vrednosti  i da po svaku cenu želi da ostvari svoj cilj, a to je nezavisno Kosovo. Za ostvarenje takvog cilja neophodno joj je saučesništvo same Srbije. Svesni da evropske integracije danas služe upravo tome, ubeđeni smo da Srbija treba da proglasi političku neutralnost.

  Otimanje Kosova i Metohije od Srbije u režiji EU glavni je razlog za postavljanje odnosa Srbije i EU na drugu osnovu i za njihovo prevođenje u politički neutralne odnose. Osim toga, sticajem istorijskih okolnosti EU neće biti u stanju ni nekoj teritorijalno osakaćenoj, politički dezorijentisanoj i duhovno raskorenjenoj Srbiji da osigura članstvo, čak ni u dalekoj perspektivi. Niko danas ne zna da li će Evropska unija sutra uopšte postojati. Budući u dubokoj krizi, Evropska unija se više neće širiti, ali će perspektiva članstva ostati kao mamac za suštinski podređene države. Srbiju sa ove istorijske stramputice može da izvede jedino politička neutralnost.

  Ali, najgore posledice ipak prete od stalnih zahteva da se promeni istorijska svest srpskog naroda. Od materijalne i zakonske prisile, kojoj je Srbija stalno izložena, još je gora duhovna prisila koja se na taj način sprovodi. Jedina mera koju Srbija može da preduzme kako bi zaustavila ovaj trend opšteg nazadovanja jeste proglašenje političke neutralnosti.

  Danas je jasno da briselska birokratija ruši temeljne demokratske vrednosti i da ugrožava slobodu kao najveću vrednost demokratskih država. Evropska unija, kao nadnacionalna tvorevina, preuzela je mnoga prava i nadležnosti od nacionalnih država i time ih otuđili od demokratije i ostvarenja volje naroda, koji su mogućni i dolaze do izražaja samo u okvirima nacionalnih država.

  Ekonomska samostalnost

  Od kada je Srbija potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, ona beleži izrazito loše ekonomske rezultate. Od 2009. godine Srbija je u stalnoj privrednoj recesiji, uostalom kao i sama Unija, sa stalno rastućim javnim dugom, budžetskim deficitom i nezaposlenošću. Njena spoljna trgovina okrenuta je najtežem tržištu, onom u EU, sa kojim na osnovu SSP formira zonu slobodne trgovine.

  Namerno se obmanjuje javnost da Srbija ima ekonomske koristi od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, iako činjenice govore da zemlja zbog njega trpi direktan gubitak od više stotina miliona evra. Izvesno je da će naša država na evropskom putu imati sve veće i veće ekonomske štete, koje će dovesti u pitanje i sam opstanak srpske privrede, a na kraju i same Srbije.

  I u trgovinskoj sferi, odredbe SSP o spoljnotrgovinskoj liberalizaciji nanose Srbiji veliku materijalnu štetu. Srbija je već ukinula gotovo sve uvozne tarife za industrijske proizvode u EU, a od početka 2014. to treba da učini i sa poljoprivrednim proizvodima. Time će biti uništena poljoprivreda, naša najveća izvozna šansa za druga tržišta. Samo ukoliko Srbija proglasi političku neutralnost i time napusti evropske integracije, ona može ponovo steći ekonomsku samostalnost koja je preduslov privrednog oporavka zemlje.

  Referendumom do političke neutralnosti

  Kao što je vojna neutralnost prepreka za uvlačenje Srbije u NATO, tako je politička neutralnost brana pogubnosti evropskih integracija. Srbija treba da više od svega  ceni svoju slobodu. Danas, kada u svetu ima više centara odlučivanja, Srbija nema nikakvog razloga da se sudbinski vezuje za jednu, zapadnu strukturu ekonomske, političke i vojne moći.

  Politička neutralnost omogućava i buduće bolje i zdravije odnose između Srbije i EU. Ti odnosi i posle raskidanja okova važećeg Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju mogu da imaju obostrano korisnu sadržinu i partnersku formu. Njihov poželjan pravni oblik treba da budu bilateralni sporazumi Srbije i Evropske unije. Srbija je zainteresovana za uspostavljanje dobrih državno-državnih odnosa na ravnopravnoj osnovi sa svakom od zemalja EU. Ali jedno mora biti jasno: Srbija jedino, nikad i ni pod kojim uslovima, ne može da razvija takvu vrstu međudržavnih odnosa sa delom svoje teritorije, Kosovom i Metohijom. Takvim činom negirala bi samu sebe kao državu. A upravo to je danas prava svrha evropskih integracija Srbije onako kako ih sprovodi Evropska unija.

  Svesni smo istine da je danas Srbija ozbiljno ugrožena – i teritorijalno i politički i ekonomski i moralno – što znači da je u vođenju državne politike neophodna promena. Ta promena se mora sastojati  u proglašenju političke neutralnosti, čime bi Srbija otvorila novu stranicu u spoljnim odnosima, pre svega prema Evropskoj uniji.

  Zato našu ukupnu javnost pozivamo na nacionalnu debatu o budućnosti Srbije. Pozivamo na slobodnu raspravu i sučeljavanje mišljenja o tome da li je za nas bolje da budemo politički neutralni ili deo Evropske unije. I što je najvažnije, pozivamo Srbiju da organizuje slobodan referendum kako bi se narod sopstvenom voljom opredelio između političke neutralnosti i Evropske unije.

  Načela nacionalne politike za budućnost Srbije

  Da bi Srbija prevladala teška vremena, sačuvala nacionalnu supstancu i obezbedila budućnost, politika očuvanja srpske državnosti mora da ima apsolutno prvenstvo. U HH veku srpski narod je imao uspone i padove, ali nije imao jasan pravac nacionalne politike. Odustajanje od samostalne srpske države u HH veku i prihvatanje ideologija koje su imale prednost nad srpskom državnom idejom pratile su ogromne ljudske žrtve srpskog naroda i velika materijalna razaranja. Sudbina srpskog naroda u HHI veku zavisiće od sposobnosti da se odrede osnovna načela nacionalne politike i uspostavi nacionalno jedinstvo za njeno ostvarenje. Jasno određena načela nacionalne politike moraju da budu odgovori na izazove  XXI veka i pokretačka snaga stabilnog razvoja Srbije.

  Ustav Srbije kao brana dezintegraciji države

  Slobodnom voljom naroda, Ustav Srbije jednoglasno je usvojen u Narodnoj skupštini i potvrđen na referendumu glasovima većine ukupnog broja građana, čije interese štiti bez obzira na etničku ili versku pripadnost. Samim tim, Ustav predstavlja trajan osnovni dokument države. Srbija je na osnovu Ustava određena kao jedinstvena država, a pokrajina Kosovo i Metohija kao sastavni deo teritorije Srbije. Ustav Srbije jasno određuje autonomni položaj Vojvodine, koji ne može zadirati u državnost Srbije. Ustav i dobri zakoni su čvrst temelj na kojem se grade vladavina prava i pravna država. Jačanje pravne države je najpouzdanije sredstvo u borbi protiv svih oblika korupcije.

  Srpska državnost kao cilj državotvorne politike

  Politika očuvanja srpske državnosti prvo je načelo i osnovno merilo državotvorne politike. Spoljna politika zemlje, zaključivanje međunarodnih sporazuma i integracioni procesi moraju biti u interesu unapređivanja međunarodnog položaja i jačanja stabilnosti Srbije, a uvek u funkciji očuvanja njenog suvereniteta i teritorijalne celovitosti sa Kosovom i Metohijom kao sastavnim delom naše države. Poštovanje teritorijalnog integriteta Srbije treba da bude polazište saradnje i mera prijateljstva Srbije sa drugim državama.

  Ekonomski jaka i socijalno pravedna Srbija

  Pravac ekonomskog razvoj zemlje treba usmeriti ka obezbeđivanju stabilnosti i prosperiteta Srbije, uspostavljanju snažne srpske privrede, njene postojane konkurentnosti i uravnoteženih ekonomskih odnosa  sa zapadnim i istočnim zemljama. Neophodno je jačati realnu ekonomiju, poljoprivredu, energetiku i sektor usluga i u tim oblastima zakonski podsticati privatno preduzetništvo. Infrastrukturne objekte, elektroprivredu i telekomunikacije treba sačuvati u pretežnom javnom vlasništvu. Razvojem privatnog preduzetništva, posebno malih i srednjih preduzeća, kao i slobodnog društvenog i profesionalnog udruživanja, učvršćuje se ekonomska i socijalna osnova jakog i delatno samostalnog srpskog građanskog društva. Društvena solidarnost jača se podsticanjem i ostvarivanjem socijalne pravde. Socijalni dijalog mora da između predstavnika radnika i poslodavaca obezbedi obavezujuće sporazume, čiji će garant biti država. Cilj je da se svim građanima omoguće dostojan život, zaposlenje, socijalna i zdravstvena zaštita, a posebno u uslovima svetske ekonomske.

  Vojna neutralnost Srbije

  Vojna neutralnost Srbije i jačanje odbrambene sposobnosti zemlje predstavljaju siguran garant očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Vojna neutralnost, osim toga, sprečava da Srbija ratuje a Srbi ginu po ratištima širom sveta za tuđe vojne i geostrateške interese. Nezavisnost i sloboda zemlje su najvažniji cilj državotvorne politike Srbije.

  Podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi

  Srpska pravoslavna crkva je najstarija institucija srpskog naroda koja je kroz dugu istoriju čuvala i sačuvala njegov identitet i opstanak. Srpska pravoslavna crkva je u vreme pada komunizma pokrenula duhovnu i moralnu obnovu srpskog naroda i uspostavljanje duhovnog jedinstva, što je u skladu sa njenom velikom hrišćanskom misijom. Neprocenjiva je uloga Srpske pravoslavne crkve u odbrani Kosova i Metohije. Posebna podrška  Srpskoj pravoslavnoj crkvi potrebna je u eparhijama izvan granica zemlje, kako bi se sačuvao nacionalni identitet srpskog naroda na Balkanu i u celoj dijaspori.

  Demografska obnova Srbije

  Demografska obnova Srbije jedan je od najprečih ciljeva i očevidan preduslov svake nacionalne i državne strategije. Rastu stanovništva, koji je zaloga budućnosti srpskog naroda, treba da doprinese politika ravnomernog regionalnog razvoja Srbije, a posebno ubrzani razvoj privredno zaostalih i zapuštenih oblasti. U istom cilju, podsticajnim ekonomskim i socijalnim merama mora se obezbediti razvoj porodice i zaštita majke i deteta.

  Podrška Republici Srpskoj

  Očuvanje i prosperitet Republike Srpske je strateški nacionalni interes Srbije i srpskog naroda. Stalnim i sistematičnim  sprovođenjem Sporazuma o paralelnim specijalnim vezama neophodno je u najvećoj mogućoj meri ubrzati povezivanje naših privreda, i stvarati jedinstven kulturni prostor.

  Nacionalna kulturna samobitnost

  Nacionalna kulturna samobitnost predstavlja osnovu postojanja Srbije i srpskog naroda u okruženju drugih naroda i kultura. Jačanje nacionalne samosvesti i samobitnosti vodi kroz obnovu tradicionalnih i trajnih moralnih vrednosti kao temelja porodice, društva i države. Obnova i jačanje nacionalnih kulturnih institucija, uključujući i elitnu kulturu, ima najveći značaj za  kulturnu samosvojnost Srbije. Posebno mesto pripada primeni ustavnog načela o ćirilici kao nacionalnom pismu, čime se dodatno obezbeđuje osobenost srpske kulture.

  Prosveta, obrazovanje i nauka kao temelj razvoja Srbije

  Srbija ima veoma dugu i uspešnu istoriju razvoja prosvete, obrazovanja i nauke. Uspešan razvoj Srbije u podjednakoj meri zavisi od dostizanja savremenih naučnotehnoloških standarda i od očuvanja nacionalnog karaktera prosvete i vaspitanja. Otvorenost prema svetskim dostignućima u ovim oblastima pretpostavlja postojanje jasnih nacionalnih ciljeva i vrednosti. Važan interes Srbije mora biti povratak u zemlju obrazovanih ljudi koji su se školovali i radili van Srbije.

  Patriotizam

  Istinski patriotizam i vaspitanje mladih u duhu ljubavi prema otadžbini predstavljaju osnov državne politike. Jedino Srbija kao naša država nema alternativu. Patriotizam kao ljubav prema Srbiji i borba za naše legitimne državne i nacionalne interese u potpunoj su saglasnosti sa opštim savremenim vrednostima i načelima međunarodnog prava.

  Nacionalna solidarnost

  Nacionalna solidarnost sa srpskim narodom koji živi na Balkanu i podrška zaštiti njegovih legitimnih interesa jesu moralna i državna obaveza Srbije. Nacionalna svest o potrebi uspostavljanja duhovnih, kulturnih, privrednih i političkih veza sa srpskim narodom koji živi izvan Srbije treba da obeležava i objedinjuje srpsku nacionalnu i državnu politiku.

  Nacionalno jedinstvo

  Ostvarivanje najvažnijih načela nacionalne politike biće moguće ukoliko se uspostavi osnovna saglasnost oko suštinskih nacionalnih i državnih interesa. Nacionalno jedinstvo je potrebno graditi kroz temeljne razgovore i rasprave u relevantnim političkim i kulturnim institucijama i javnosti, kako bi se uspostavila dugoročna nacionalna politika koju će dosledno sprovoditi državne ustanove Srbije.

  Naši razlozi

  Istorijske prilike su se promenile, ali politički ideali i načela zbog kojih je osnovana Demokratska stranka Srbije i danas čine suštinu našeg politikog delovanja. U Osnivačkoj deklaraciji Demokratske stranke Srbije zapisano je:

  NAŠI RAZLOZI

  Bez načela nema demokratije. Demokratski poredak je sav satkan od političkih načela. Ta ideja vodila nas je oduvek. Stvaranje Demokratske stranke Srbije došlo je kao izraz ovog najvišeg političkog uverenja.

  Naš je izbor potpuno jasan: politička borba za demokratski preobražaj Srbije. To znači da Srbija treba da bude ustrojena na temeljima demokratskog parlamen- tarnog poretka. Odanost tom principu čini suštinu Demokratske stranke Srbije. Politička uverenja su za nas iznad svega. I iznad vođa, i iznad interesa, i iznad dnevne politike. Put ka demokratiji pun je iskušenja i stranputica. Zato i nije čudo što neki na tom putu otpadaju. Još jednom se potvrđuje stara istina: oni koji su spremni na ustupke, a svoju korist pretpostavljaju političkim uverenjima, ugrožavaju interese nacije i društva.

  Vlast imaju i demokratski i nedemokratski režimi. Nema demokratskog ustrojstva bez jake opozicije. Upravo je opozicija ona politička snaga koja demokratiju razlikuje od njene suprotnosti. Jednakost pred zakonom i ravnopravna utakmica u političkom životu osnovni su principi demokratije. Tim načelima ostajemo verni.

  Demokratija i nije ništa drugo nego sistem kontrole vlasti. Politička odgovornost počiva na onima koji imaju vlast. Do vlasti se može doći samo glasovima većine na slobodnim izborima. Ali ni ta vlast nije svemoćna i neograničena. Naprotiv, ona je podložna čitavom sistemu kontrole u kojem vodeća uloga pripada opoziciji. I to jakoj opoziciji. Što je jača opozicija to je stabilnija demokratija.

  Srbija se danas nalazi u nenormalnim političkim prilikama. Režim koji je uspostavljen nasilnim aktom jedne revolucionarne partije još uvek je na vlasti. Od- luke tzv. Drugog zasedanja AVNOJ-a od 29. novembra 1943. godine čine i osnov pedesetogodišnjeg komunističkog režima u Jugoslaviji i uporište današnjih vlastodržaca u Srbiji. To je sasvim jasno. Revolucija jeste negacija pravnog poretka, pre svih demokratskog. Tek pošto odbaci sve avnojevske odluke i sve ustavne i pravne akte koji su iz njih proizišli, Srbija će moći da krene pravim putem. Bez konačnog prekida sa komunističkom državom, njenim korenima i posledicama nema povratka demokratskim principima. Revolucija i demokratija su pojmovi koji se međusobno isključuju. Taj prekid se može ostvariti jedino sazivanjem Ustavotvorne skupštine. Zbog toga naš prvi zahtev i jesu slobodni i ravnopravni izbori za Ustavotvornu skupštinu.

  Stanje u kome živimo otuda i nije normalna parlamentarna situacija. Tu ne vladaju ona pravila političkog delovanja i ponašanja koja su odlika čvrstog demokratskog poretka. U Srbiji se i dalje vodi borba protiv despotske vlasti. Zato i sredstva moraju biti drukčija, odlučnija, postojanija.

  Branimo demokratiju zato što branimo Srbiju. Oslonac nalazimo u principima i srpske i svetske demokratije. Tim putem je Srbija išla nekada i ići će ponovo. Tome cilju usmerene su sve naše snage i sva naša pamet.

  Zato smo i stvorili Demokratsku stranku Srbije.

  U Beogradu, 26. jula 1992. godine.

  POLITIČKA NAČELA

  Načela i principijelna politička uverenja za nas su iznad svega, iznad vođa, iznad grupnih i pojedinačnih interesa i iznad dnevne politike.

  Nova demokratska stranka Srbije se rukovodi uverenjem da su nacija i demokratija neraskidivo povezani i da samo politika zasnovana na poštovanju i negovanju oba ova načela može dovesti do dobrobiti države i naroda.

  Novi DSS jasno je opredeljen za izgradnju društvenog uređenja, zasnovanog na principima parlamentarne demokratije, istinskom patriotizmu, vladavini prava i tržišnoj privredi. Novi DSS se zalaže za izgradnju i očuvanje stabilnog sistema vrednosti koji će se, između ostalog, temeljiti i na osnovnim vrednostima hrišćanske civilizacije. Cilj nam je stvaranje državnog uređenja koje garantuje sva ljudska i politička prava svim građanima Srbije, bez obzira na njihovu nacionalnu i versku pripadnost, rasu, pol, jezik, imovno stanje, neko lično svojstvo, politička i druga opredeljenja.

  Nova Demokratska stranka Srbije će u svom delovanju težiti uspostavljanju konsenzusa u društvu u vezi sa temeljnim nacionalnim i državnim pitanjima uz reafirmisanje opšteg interesa i javnog dobra, solidarnosti i insistiranju na jednakim šansama za sve kao i sticanju pozicija koje će biti zasnovano na zaslugama, talentu, veštini, radu i znanju.

  Pripadnost bilo kojoj političkoj stranci ili organizaciji koja deluje u skladu sa principima vladavine prava ne može biti ni prednost ni prepreka pri obavljanju javnih funkcija. Potrebno je demontiranje stega partijske države i promena političkog sistema koja će započeti uvođenjem elemenata većinskog sistema u izborni sistem.

  Smatramo da je nacionalno pomirenje neophodno da bi se uspostavilo demokratsko društvo, što ne oslobađa krivične i drugih vidova odgovornosti sve one koji su delovali nezakonito i protiv interesa naroda i države. Zalažemo se da se posebnim zakonima o krivičnoj odgovornosti nosilaca javnih funkcija i zakonom protiv korupcije definiše postupak za utvrđivanje odgovornosti ministara i drugih nosilaca javnih funkcija. Zalažemo se za usvajanje Zakona o poreklu imovine, kojim bi se ispitala imovina svih nosilaca javnih funkcija od 1990. godine. Sva nezakonito stečena imovina treba da bude, u zakonskom postupku, oduzeta.

  Novi DSS smatra da osnovni preduslov za jačanje pravne države predstavlja uspostavljanje nezavisnog sudstva i depolitizovane administracije. Stalnost i nepokretnost sudija može biti jedino pouzdano jemstvo nezavisnog sudstva.

  Svesna da je postojanje snažnog sistema odbrane najbolji garant nacionalne i državne nezavisnosti, Nova Demokratska stranka Srbije se zalaže za jačanje i modernizaciju vojske praćenu ulaganjima u naoružanje i poboljšanjem materijalnog položaja njenih pripadnika.

  Svim građanima, ustanovama, udruženjima, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ostalim verskim zajednicama, treba što pre okončati obeštećenje ili vraćanje imovine nepravedno oduzetu nacionalizacijom, konfiskacijom, otkupom pod pritiskom ili na neki drugi vanpravni način.

  Neposredni ciljevi političkog delovanja Nove Demokratske stranke Srbije u predstojećem periodu su očuvanje teritorijalne celovitosti Srbije sa Kosovom i Metohijom kao svojim sastavnim delom, identitetsko utemeljenje srpskog naroda, demontiranje partijske države, održivi razvoj praćen zapošljavanjem, rastom životnog standarda i smanjivanjem siromaštva, decentralizacija i ravnomeran privredni i infrastrukturni razvoj svih krajeva Srbije, demografska obnova zemlje i iskorenjivanje korupcije u svim segmentima društva kao i jačanje sistema odbrane.

  Na temeljima pravne, ekonomske i socijalne sigurnosti, održivog privrednog rasta i očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta svih njenih građana želimo da stvorimo moderno i uspešno društvo, slobodnu, pravednu, bogatu i bezbednu Srbiju.

  Za nas je političko delovanje nerazdvojno od najviših moralnih načela. Poštenje i poštovanje proverenih moralnih načela osnovno su merilo našeg političkog delovanja.

  NACIONALNA POLITIKA

  Nasuprot pokušajima da se patriotizam kompromituje i potpuno odvoji od razvoja demokratije, za Novu Demokratsku stranku Srbije to su nerazdvojni ideali. Briga za sopstvenu državu je potvrda demokratskih načela jer je stabilna država okvir za demokratsko delovanje, kao što je poštovanje demokratskih načela temelj naše državne stabilnosti.

  Uvereni da su programski i nacionalni ciljevi naše Stranke istovetni sa istorijskim težnjama srpskog naroda, ma gde on živeo, zalažemo se za njegovo puno kulturno, ekonomsko i duhovno jedinstvo. Smatramo da je prevazilaženje razlika koje su pod određenim istorijskim okolnostima nastale među različitim delovima srpskog naroda jedan od osnovnih zadataka naše nacionalne politike.

  Nacionalno pomirenje, sinteza srpske nacionalne istorije kao i identitetsko utemeljenje srpskog naroda predstavlja apsolutni prioritet rada i delovanja Nove demokratske stranke Srbije kako bi se konačno otklonila duhovna pustoš i nacionalna ravnodušnost nastala kao posledica dugogodišnje komunističke vladavine, zablude jugoslovenstva i, danas, evropejstva. U tom smislu će posebna pažnja biti posvećena prosveti i nauci, jačanju nacionalne kulture i najstarijih srpskih kulturnih ustanova, ulozi Srpske pravoslavne crkve u srpskom društvu ali i organizaciji teritorijalnog uređenja države koji svi skupa, uz negovanje i drugih mogućih nacionalnih uporišta poput pitanja oblika državnog uređenja, moraju doprineti snaženju nacionalnog jedinstva i istorijske samosvesti srpskog naroda.

  Populaciona politika za nas je jedan od najbitnijih segmenata nacionalno odgovorne politike. Zalažemo se za osmišljene mere populacione politike jer je demokratski napredak društva suštinski vezan za očuvanje i obnovu naroda koji to društvo čini.

  Državni suverenitet je za Novu Demokratsku stranku Srbije neotuđiv na celoj teritoriji Srbije. Nijedan deo državne teritorije ne može se otuđiti od državne celine, kao što se ne može ni razmeniti sa drugom državom, bez pristanka stanovništva na celoj teritoriji Srbije. Pokrajina Kosovo i Metohija, koja se privremeno nalazi pod upravom Ujedinjenih nacija, integralni je i neotuđivi deo naše zemlje.

  Dosledno se zalažemo za striktno poštovanje Povelje Ujedinjenih nacija, svih važećih međunarodnopravnih dokumenata i punu primenu Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

  Zalažemo se za doslednu primenu Dejtonskog sporazuma i Sporazuma o specijalnim vezama Republike Srbije i Republike Srpske. Svestrana ekonomska, kulturna, duhovna, prosvetna i sportska saradnja, kao i svi vidovi povezivanja sa Republikom Srpskom za nas predstavljaju jedan od prioriteta i strateških ciljeva državne politike.

  Smatramo da je briga o srpskom narodu koji je raspadom Jugoslavije ostao u drugim državama nastalim na prostoru ranije države – Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji – jedna od najvažnijih obaveza matične države. Srbija kao država obavezna je da se stara o zaštiti njihovih nacionalnih, političkih i ljudskih prava.

  Posebnim konvencijama o uzajamnoj zaštiti kulturno-istorijskih spomenika, sklopljenim sa državama naslednicama Jugoslavije, treba zaštititi srpske kulturno-istorijske spomenike, srpska vojnička groblja i grobove žrtava iz svih ratova koji se nalaze izvan granica naše države. Zalažemo se da se srpskim kulturnim institucijama vrate sva kulturna dobra koja su im oduzeta tokom proteklih građanskih ratova.

  Očuvanje i negovanje nacionalnog i kulturnog identiteta podrazumeva uvažavanje tradicionalnih vrednosti srpskog naroda. Za razliku od određenih shvatanja koja, sasvim pogrešno, tradiciju tumače kao slepo pokoravanje prošlosti, Nova Demokratska stranka Srbije smatra da tradicija, kao zalog kontinuiteta, svoj puni smisao nalazi u budućnosti naroda i države. Zbog toga je za našu Stranku jedno od osnovnih načela mogućnost istovremenog očuvanja tradicije i uspešnog napredovanja društva.

  Modernizacija Srbije i očuvanje njene tradicije nisu suprotstavljene vrednosti. One se ne isključuju već uzajamno dopunjuju, koriguju i pomažu. Modernizacija Srbije podrazumeva stvaranje uslova za očuvanje, negovanje i razvijanje nacionalnog i kulturnog identiteta, slobodno demokratsko ispoljavanje, ekonomski, naučni i tehnološki napredak.

  Nacionalno vaspitanje za nas je sastavni i bitan deo obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama, osnovnoj i srednjoj školi. Prilikom donošenja programa nacionalnog vaspitanja treba se držati utvrđenih naučnih činjenica i jasno ga odvojiti od svih vidova ideološke indoktrinacije.

  Srpskoj pravoslavnoj crkvi pripada značajna uloga u nacionalnom vaspitanju i duhovnoj obnovi srpskog naroda. Zalažemo se da SPC zauzme istorijski potvrđeno mesto u srpskom društvu koje je imala pre nego što ju je komunistička vladavina potisnula. Druge verske zajednice u Srbiji za nas imaju jednako pravo na ispoljavanje i negovanje svoje tradicije i duhovnosti.

  Manjinskim zajednicama u našoj državi pripadaju sva prava koja su im priznata međunarodnim pravnim aktima. Manjinske zajednice su ravnopravne i nijedna ne može pretendovati da uživa veća prava od drugih, bez obzira na svoju brojnost.

  SPOLjNA POLITIKA

  

  Nova Demokratska stranka Srbije se zalaže da Republika Srbija vodi nezavisnu spoljnu politiku, usklađenu sa stvarnim interesima države i njenih građana.

  Naša spoljna politika treba da se zasniva na opštepriznatim principima i pravilima međunarodnog prava, na Ustavu, a posebno na Preambuli Ustava Srbije.

  Osetljiva geopolitička pozicija naše zemlje, činjenica da srpski narod živi u nekoliko država, ugroženost naših vitalnih nacionalnih interesa od strane sila Zapada, nalažu vođenje spoljne politike koja se mora odlikovati izuzetnom mudrošću, veštinom i visokom profesionalnošću.

  Naše najdublje uverenje je da spoljnopolitička orijentacija Srbije treba da se temelji na vrednostima slobodarstva i nezavisnosti, u skladu sa njenim istorijskim, civilizacijskim i geopolitičkim identitetom zemlje koja predstavlja Istok Zapadu i Zapad Istoku.

  U bezbednosnom aspektu spoljne politike, Srbija je opredeljenjem za vojnu neutralnost već potvrdila put svog spoljnopolitičkog delovanja. Princip vojne neutralnosti, koji podrazumeva da će Srbija ostati izvan stalnih vojnih saveza, stoga se mora ojačati i podići na viši normativni nivo kroz usvajanje Zakona o vojnoj neutralnosti i, u dogledno vreme, odgovarajućih ustavnih odredbi.

  Činjenica da je Srbija evropska zemlja upućuje našu državu na saradnju sa evropskim državama i učešće u radu evropskih organizacija koje ne ugrožavaju državni suverenitet.

  Odnos Srbije prema Evropskoj uniji treba promišljati na trezven način i zasnovati ga na sveobuhvatnoj saradnji u obostranom interesu, koja ne uključuje članstvo u EU, ali uključuje učešće u mnogim ekonomskim, obrazovnim, kulturnim i drugim projektima. Saradnja bez članstva može da se uspostavi i razvija na osnovu različitih modela, poput tzv. švajcarskog modela faznog zaključivanja bilateralnih sporazuma, tzv. norveškog modela priključivanja Srbije Evropskom ekonomskom prostoru ili shodno novom modelu koji bi odgovarao i Srbiji i EU

  Srbija će sistematski negovati prijateljske odnose sa Rusijom, kao i sa vanevropskim velikim silama, Kinom, Indijom i SAD. Srbija se zalaže za svestranu saradnju sa svim susedima kroz učestvovanje u balkanskim dogovorima i uz vođenje računa o sopstvenim interesima i položaju Srba u tim državama.

  Kao balkanska i srednjoevropska država, Srbija ima svoje prvenstvene interese na Balkanu i u Srednjoj Evropi. Svojim položajem, upućena je na sve vidove privredne, kulturne i sportske saradnje sa svim balkanskim i srednjoevropskim zemljama.

  Sporazum o specijalnim paralelnim vezama sa Republikom Srpskom za Srbiju ima izuzetan značaj, kao i unapređenje saradnje sa Bosnom i Hercegovinom na temeljima Dejtonskog sporazuma.

  Kao članica Ujedinjenih nacija, naša država se zalaže za bezuslovno poštovanje Povelje UN i miroljubivo rešenje svih sporova koji mogu da ugroze mir i bezbednost.

  Saradnja i učešće u radu svetskih, a posebno evropskih organizacija, kao što su Savet Evrope i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, doprinosi uspešnosti spoljne politike.

  Nova Demokratska stranka Srbije se zalaže za saradnju sa svim demokratskim strankama u svetu, oslanjajući se na načela iskrenog i uzajamnog poštovanja, poverenja i ravnopravnosti. Razvijaćemo saradnju sa strankama srodne političke orijentacije u Evropi, a posebnu pažnju posvetićemo daljem unapređenju odnosa sa Sveruskom političkom strankom „Jedinstvena Rusija".

  Vojska

  Vojna neutralnost je dugoročni nacionalni i državni interes Srbije. Prvenstveni bezbednosni interes Srbije je očuvanje teritorijalnog integriteta zemlje. Želimo samostalno da smanjujemo rizike po bezbednost zemlje i da, u bliskoj budućnosti, postanemo ključni činilac mira u regionu i stabilnosti u jugoistočnoj Evropi.

  Polazeći od duge i časne istorije srpske vojske, njenog nemerljivog značaja u očuvanju, jačanju i unapređivanju Srbije, Nova Demokratska stranka Srbije smatra da treba obezbediti sve potrebne uslove  za sveukupan napredak Vojske i dostojanstven život njenih pripadnika.

  Zalažemo se za stepen profesionalizacije i reforme vojske u skladu sa izazovima, rizicima i pretnjama savremenog doba, uspostavljanje nove organizacione strukture u sistemu odbrane, modernizaciju naoružanja i vojne opreme i poboljšanje materijalnog položaja Vojske.

  Smatramo neophodnom potpunu civilnu, odnosno parlametarnu kontrolu vojske.

  Sistem odbrane i Vojska Srbije treba da se izgrađuju kao pouzdane državne institucije, sposobne da u svakom trenutku garantuju miran i stabilan razvoj Srbije. Svaki naš vojnik mora osećati brigu države i uživati podršku državnih organa i svih građana Srbije.

  Polazimo od stanovišta da međunarodni integrativni procesi, kao što je pristupanje Programu Partnerstvo za mir, treba da jačaju teritorijalnu celovitost i sveukupan položaj Srbije. Srbija ulazi u ove procese prevashodno zbog svojih državnih i nacionalnih interesa.

  Podržavamo pristupanje Srbije Programu Partnerstvo za mir. Istovremeno se protivimo pristupanju Srbije NATO savezu.

  Smatramo da niko ne može, niti ima pravo da donese odluku o pristupanju Srbije bilo kom vojnom savezu bez saglasnosti njenih građana i da o tom pitanju građani moraju doneti odluku isključivo na referendumu.

  Svaku odluku o eventualnom učešću naših oružanih snaga u međunarodnim misijama van granica naše zemlje mora doneti Narodna skupština. Učešće srpskih oružanih snaga u međunarodnim misijama može biti isključivo u okviru misije Ujedinjenih nacija ili Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.

  Ljudska prava, pravosudni sistem i zaštita bezbednosti

  Ljudska prava i ljudsko dostojanstvo neotuđivi su, pripadaju svakom pojedincu i čine temelj državne zajednice. Ustav Srbije, u čijem je donošenju Demokratska stranka Srbije imala ključnu ulogu, jasno definiše ljudska prava i jemči da nijedna grana vlasti ne može da ih ukine, suspenduje ili proizvoljno tumači.

  Apsolutno se protivimo smrtnoj kazni.

  Svi građani pred zakonom su jednaki. Širenje nacionalne, rasne ili verske mržnje i netrpeljivosti predstavlja krivično delo.

  Niko ne može biti lišen legalno stečenog državljanstva, ukoliko to sam ne zatraži.

  Lična sloboda, tajnost prepiske i telefonskih razgovora, kao i neograničena sloboda kretanja, garantovani su Ustavom Srbije.

  Svakog građanina štiti pretpostavka nevinosti sve dok se, u zakonom predviđenom postupku, ne dokaže njegova krivica. Samovoljno lišavanje slobode predstavlja krivično delo.

  Građani imaju sva ovlašćenja da štite svoja prava svim zakonom predviđenim sredstvima.

  Istražni organi ne smeju primenjivati nikakav vid torture. Primena torture, pre ili prilikom istrage, kao i tokom izdržavanja kazne, predstavlja krivično delo.

  Siromašnim građanima država mora obezbediti pravnu pomoć i zaštitu. Svi građani imaju pravo na nepristrasno, zakonito i efikasno suđenje.

  Državni službenik za kojeg se ustanovi da je zloupotrebio ili prekoračio svoja ovlašćenja i time povredio ljudska prava biće odmah udaljen sa dužnosti i pozvan na odgovornost.

  Zalažemo se za slobodno, nepristrasno i potpuno informisanje, kao i za slobodno izražavanje mišljenja.

  Neprikosnovena su prava na mirno okupljanje, slobodu govora i javnog istupanja, slobodu udruživanja, savesti, veroispovesti i izbor poziva i zanimanja.

  Smatramo da država Srbija treba da ima svoju novinsku agenciju.

  Privatna svojina je neprikosnovena i zaštićena zakonom. Sticanje privatne svojine ne može se ničim ograničiti.

  Zaštite ljudskih prava nema bez vladavine prava i pravne sigurnosti, a ovoga nema bez jakih demokratskih institucija i nezavisnog pravosudnog sistema. Zalažemo se za temeljnu reformu pravosudnog sistema koja bi povratila poverenje građana u pravo i pravdu.

  Da bi pravosudni sistem efikasnije funkcionisao, potrebno je što hitnije uspostaviti novu, racionalniju i efikasnaju pravosudnu mrežu, jasno definisati kriterijume za izbor, reizbor i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija, poboljšati materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu, kao i obezbediti humanije uslove za osuđena i pritvorena lica.

  Osnovni cilj rada policije mora biti očuvanje stabilnog javnog reda i mira u kome je zaštita potpune lične i imovinske sigurnosti i dostojanstva građana  na prvom mestu.

  Nastavićemo odlučnu borbu protiv svih vidova organizovanog kriminala i korupcije, kao i svih oblika organizovane proizvodnje, krijumčarenja i stavljanja u promet opojnih droga i narkotika.

  Radićemo na rasvetljavanju najtežih krivičnih dela, suzbijanju maloletničke delikvencije i sprečavanju terorizma.

  Razvijaćemo međunarodnu saradnju na polju suzbijanja svih oblika trgovine ljudima, jačati graničnu policiju i štititi građane u vanrednim situacijama.

  Unutrašnja kontrola rada policije mora biti odgovorna, transparentna i delotvorna.

  Javna bezbednost mora pravovremeno i verodostojno informisati javnost o svom radu.

  Nacionalna bezbednost je uspešna onda kada čuva mir u zemlji i ostvaruje  stabilnost u međunarodnim odnosima.

  Parlamentarna kontrola službe javne i državne bezbednosti mora biti potpuna.

  Državna uprava i lokalna samouprava

  U interesu zaštite ljudskih prava svih građana, ekonomske stabilnosti i poboljšanja kvaliteta životnog standarda potrebno je reformisati državnu upravu. Krajnji cilj ove reforme je obezbeđenje visokog kvaliteta usluga koje država pruža građanima jer je to pretpostavka za uspešne i efikasne ekonomske i socijalne reforme u Srbiji.

  Reformu državne uprave sprovešćemo na osnovu principa racionalizacije, decentralizacije, depolitizacije i profesionalizacije.

  Čvrsto stojimo na stanovištu da reforma državne uprave treba da bude u funkciji ostvarivanja prava građana, garantovanja lične i grupne, nacionalne i svake druge ravnopravnosti.

  Državna uprava treba da se uskladi sa stvarnim potrebama društva i najvišim svetskim normama i standardima.

  Zalažemo se za ekonomičnu i efikasnu državnu upravu, stručnu, profesionalnu i depolitizovanu.

  Potreban je kontinuirani nadzor nad radom državne uprave, čemu će znatno doprineti i institucija Zaštitnika građana.

  Poboljšanje efikasnog i kvalitetnog pružanja usluga građanima moguće je ostvariti modernizacijom rada uprave, a prvenstveno uvođenjem elektronskih servisa.

  Smatramo da je ostvarenje politike ravnomernog regionalnog razvoja Srbije od presudnog značaja za funkcionisanje i napredak našeg društva. Zbog toga izuzetan značaj posvećujemo teritorijalnoj organizaciji i razvoju lokalnih zajednica.

  Kroz aktivnosti Vlade i poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije u Narodnoj skupštini Republike Srbije iniciraćemo donošenje seta zakona kojima se obezbeđuje ravnomerniji regionalni razvoj.

  U cilju decentralizacije i vođenja politike ravnomernog razvoja, zalažemo se za premeštanje jednog broja državnih institucija iz Beograda  u druge gradove.

  Privredni sistem i ekonomska politika

  Politička neutralnost je neraskidivo povezana sa uspešnom i održivom srpskom ekonomijom. Svoju ekonomsku politiku i razvoj privrednog sistema Demokratska stranka Srbije zasniva na veri u snagu države i sposobnost njenih građana da ostvare svoje zamisli.  Nema bogate države bez bogatih građana.

  Potrebne su nam korenite promene privrednog sistema i njegova finansijska stabilnost. Održivi privredni razvoj moguće je ostvariti poboljšanjem pravnog i ekonomskog ambijenta za nesmetano funkcionisanje slobodnog tržišta i tržišne utakmice.

  Ne smeju se zanemariti ni pravna, ekonomska i zdravstvena zaštita potrošača.

  Preduslov zdrave nacionalne privrede su racionalizacija državnog aparata i smanjenje javne potrošnje.

  Novi privredni sistem Srbije zasniva se na privatnoj, državnoj i zadružnoj svojini, slobodnom tržištu rada i kapitala, robe i usluga, uz punu pravnu i poslovnu sigurnost.

  Socijalnu politiku treba da vodi država, a ne privreda. Država treba da donese program za smanjenje nezaposlenosti, obezbedi sredstva za njegovu realizaciju i utvrdi podsticajne mere.

  Poreska obaveza treba da bude opšta, a primena olakšica selektivna i stimulativna za razvoj privatnog preduzetništva, smanjenje nezaposlenosti i ukupni privredni razvoj.

  Poreska opeterećenja moraju biti ravnomerna i pravična. Poreska politika mora biti podsticajna i omogućiti brži ekonomski razvoj nedovoljno razvijenih područja.

  Banke treba da odobravaju jeftinije kredite građanima, pogotovo stambene, ali i da sprečavaju prezaduženost građana.

  Zalažemo se da država podstiče strana i domaća ulaganja i jača konkurentnost naše privrede na svetskom tržištu. Ograničenja za strani kapital mogu se uvesti samo kada je reč o preduzećima od strateškog interesa.

  Posebnu pažnju posvetićemo politici regionalnog razvoja Srbije i otklanjanju neravnomernosti u razvoju pojedinih regiona.

  Poljoprivreda, racionalno raspolaganje prirodnim resursima, turizam, razvoj saobraćajne mreže i telekomunikacija delatnosti su od presudnog značaja za uspešnu politiku ravnomernog regionalnog razvoja.

  Preduslov razvoja Srbije u celini, a posebno uravnoteženog regionalnog razvoja, jeste razvoj infrastrukture i zato se zalažemo za što veće investicije u razvoj saobraćajne, telekomunikacione, energetske i komunalne infrastrukture.

  U oblasti drumskog saobraćaja, posebno su važni izgradnja autoputa Horgoš – Požega i Koridora 10.

  U oblasti saobraćaja posebnu pažnju treba posvetiti modernizaciji svih vidova saobraćajne infrastrukture i većoj bezbednosti putnika.

  Zalažemo se za izgradnju stanova za mlade bračne parove, izbeglice, kao i socijalnih stanova.

  Urbanizam i prostorno planiranje

  Zemljišnu politiku, prostorno i urbanističko planiranje, arhitektonsko projektovanje i izgradnju, kao i prateća zakonodavstva, planiraćemo s ciljem da omoguće suštinski preobražaj, jačanje i razvoj nacionalne privrede u uslovima korenitih promena u društvu.

  Budući da privatni sektor treba da bude osnovni pokretač našeg privrednog razvoja, zalažemo se da se privatna inicijativa uključi i u prostorno i urbanističko planiranje, uz ravnopravno učešće države, koja će davati koncesije, donositi zakonske norme i standarde, kao i voditi računa o socijalnoj pravdi i stabilnosti.

  Uređenjem prostora želimo da unapredimo privredne delatnosti i povećamo zaposlenost, kao i da podstaknemo privrednu i društvenu koheziju. Prostornim planiranjem nastojaćemo da poboljšamo kvalitet života i zdravlje našeg stanovništva, da mu omogućimo  izbor i raznovrsnost načina života.

  Fleksibilnijim procesom odlučivanja, uz veću podršku države lokalnim zajednicima, očuvaćemo nacionalnu baštinu i identitet, zaštititi neobnovljive prirodne resurse, štedeti energiju i primenjivati čiste tehnologije.

  Putem usmerene urbanizacije i racionalnog prostornog planiranja treba osigurati ravnomeran razvoj naših krajeva i izbeći koncentraciju svih institucija od nacionalnog značaja na prenaglašenoj ekonomskoj osovini Novi Sad – Beograd – Niš. Sa procentom udaljavanja od ove osovine mora rasti i procenat državne pomoći, kako bi se naše stanovništvo motivisalo da ostane da živi na tim prostorima.

  Oživljavanje i uređenje sela neophodan je i imperativan proces, ne samo iz ekonomskih razloga već i zbog očuvanja teritorije naše države.

  Građevinsko zemljište i nekretnine su razvojni resurs od suštinskog značaja za lokalnu zajednicu i državu. Konfiskacijom, nacionalizacijom i nekritičkom eksproprijacijom građevinsko zemljište prešlo je u državnu svojinu, što je veoma unazadilo našu urboekonomiju. Zbog toga se zalažemo za hitno pokretanje procesa vraćanja u prethodno stanje i afirmaciju privatnog vlasništva putem denacionalizacije, reeksproprijacije i kompletne restitucije.

  Borićemo se za osnivanje državnih, mešovitih i privatnih kompanija za nekretnine i uređenje zemljišta, rekonstrukciju neracionalnih delova grada i podsticanje preduzetništva.

  Rudarstvo i energetika

  Pouzdano i efikasno funkcionisanje i skladan razvoj energetike osnovni su preduslovi oporavka i daljeg razvoja naše privrede i društva.

  Glavni cilj energetske politike je racionalno i pouzdano snabdevanje energijom. Ovaj cilj može se postići samo usklađenom i dugoročnom politikom razvoja energetike, rudarstva i geoloških istraživanja, koja uzima u obzir neminovne promene u prestrukturiranju privrede i društva, raspoložive domaće energetske potencijale, povećanje efikasnosti proizvodnje i potrošnje energije, racionalno korišćenje svih energetskih izvora, komplementarne opcije za nedostajuće energente, kao i unapređenje postojećih i uvođenje novih tehnologija.

  Energetska politika u našoj državi mora biti u skladu sa tendencijama razvoja energetike u svetu, posebno u domenu povećanja energetske efikasnosti i procena budućih potreba za energijom. Potrošnjom ukupne energije treba upravljati, štedeti energiju i racionalno je koristiti, odnosno usmeravati potrošača na raspoložive vidove energije. Na osnovu jasno definisanih mera i instrumenata, kao i uvođenjem tržišne politike cena za pojedine vidove energije, uspostavićemo realnije nivoe međusobnih pariteta.

  Eksploatacija rudnog blaga i energetskih sistema ne sme da ima za posledicu ugrožavanje životne sredine i nekontrolisano iscrpljivanje domaćih energetskih resursa.

  Polazeći od verifikovanih istraživanja i realno zasnovanih procena, smatramo da, pored eksploatacije energetskih mineralnih sirovina (ugalj, gas, nafta) i nekih metaličnih mineralnih kapaciteta, značajni razvojni potencijali leže u eksploataciji širokog spektra nemetaličnih mineralnih sirovina i sirovina za dobijanje građevinskog materijala. Istraživanju i eksploataciji podzemnih voda (voda za piće, termo-mineralne vode), a posebno onih koji su nosioci geotermalne energije, treba pružiti snažnu podršku.

  Planirane razvojne aktivnosti treba zasnivati na uvidu u celinu rezultata naučnih istraživanja u svim oblastima rudarstva i energetike, uključujući i alternativne izvore energije. Istraživanja treba usmeriti ka maksimalnoj valorizaciji energetskih resursa i razvoju tehnologija za eksploataciju i oplemenjivanje domaćih energetskih resursa (uglja, biomase, industrijskog otpada, hidropotencijala). Cilj je da se obezbede odgovarajaća zamena uvoznih tečnih i gasovitih goriva domaćim gorivima, razvoj tehnologija za sagorevanje ložnih ugljeva i unapređenje metoda i postupaka za analizu i povećanje efikasnosti rada energetskih postrojenja i uređaja.

  Naša energetska politika posvetiće posebnu pažnju značaju i ulozi elektroprivrede jer u ukupnoj proizvodnji primarne energije, elektroprivreda, zajedno sa proizvodnjom uglja i električne energije, učestvuje sa preko 80 procenata.

  Potrebno je unaprediti organizaciju elektroprivrede, kako na nivou rukovođenja i održavanja, tako i na nivou razvoja elektroenergetskog sistema. U tom kontekstu, liberalizacija tržišta električne energije imaće odlučujući uticaj na promenu dosadašnje strukture elektroprivrede.

  Zaostajanje u razvoju mašinogradnje i inženjeringa, kao i projektovanja u oblasti energetike, treba prevazići odgovarajućim podsticajnim merama ekonomske politike.

  Uspešna politika u energetici i rudarstvu može se voditi u uslovima slobodnog delovanja tržišta, uz intenzivno učešće privatnog sektora i davanje kontrolisanih koncesija za eksploataciju.

  Ulogu države treba ograničiti na zaštitu domaćeg energetskog sistema, zaštitu životne sredine i carinsku politiku uvoza, dok značajnu ulogu u planiranju i sprovođenju energetske politike treba da dobiju lokalni organi vlasti koji će stvoriti lokalne i regionalne energetske i vodoprivredne sisteme u skladu sa svojim potrebama.

  Za uspešno sprovođenje energetske politike potrebno je što pre završiti institucionalno i vlasničko prestrukturiranje ovog sektora, uvesti poreske olakšice i povoljne kredite za primenu novih tehnologija, osavremeniti zakonsku regulativu  i obezbediti veću obrazovanost kadrova.

  Zalažemo se za aktivno učešće Srbije u planiranju i gradnji strateške regionalne i panevropske energetske infrastrukture za transport nafte i gasa iz novih izvora snabdevanja. Smatramo da je potrebno ubrzati realizaciju projekta gasifikacije Srbije, kako bi se izgradnjom gasovoda i širenjem magistralnih i distributivnih gasnih mreža obezbedilo sigurno snabdevanje građana i industrije.

  Zalažemo se za izgradnju strateških elektroenergetskih objekata i termoelektrana, kao i za revitalizacuju postojećih hidro i termo kapaciteta.

  Posebnu pažnju posvetićemo korišćenju obnovljenih izvora energije (geotermalne, biomase, vetra, sunca, biodezela i drugih).

  U oblasti komunalne energetike treba modernizovati postojeće toplotne izvore i izgraditi nove sisteme za prenos toplote u najvećim gradovima i regionalnim centrima  Srbije.

  Efikasnom primenom predloženih mera može se obezbediti da srpska energetika dođe u lidersku poziciju među zemljama regiona.

  Poljoprivreda

  Poljoprivredna politika usmerena ka razvoju poljoprivredne proizvodnje i očuvanju agrarnih resursa Srbije za Demokratsku stranku Srbije predstavlja suštinski programski prioritet u sklopu sveukupnog razvoja države, kako u ekonomskom tako i u socijalnom i ekološkom smislu.

  Ovo ne znači da se zalažemo i za protekcionističku politiku. Jedino primenom najviših standarda poljoprivredna proizvodnja može jačati, razvijati se i postati konkurentna.

  Za uspešan razvoj poljoprivredne proizvodnje potrebno je racionalno strateško planiranje i finansiranje poljoprivrede od strane države. Država treba da stvori preduslove za razvoj tržišta poljoprivrednih kredita.

  Zalažemo se za uvođenje jasnih standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje, kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane, kao i za finansijsku pomoć države u primeni utvrđenih standarda.

  U sprovođenju agrarne politike, naročitu pažnju treba posvetiti ravnomernom regionalnom razvoju, odobravanju povoljnih kredita, obezbeđivanju nepovratnih sredstava za unapređenje proizvodnje, zaštiti životne sredine, podsticanju plasmana domaće proizvodnje na nova tržišta, razvoju poljoprivredne tehnologije, jačanju konkurentnosti domaće proizvodnje, kontinuiranom povećanju poljoprivrednog budžeta i očuvanju maksimalno dozvoljenog nivoa subvencija.

  Proizvodnju, promet i preradu poljoprivrednih proizvoda treba liberalizovati, uz istovremenu primenu mera poreske i kreditne politike, kao i politike usmerenih subvencija kojima će se podsticati i štititi domaći poljoprivredni proizvođači.

  Zalažemo se za čvršće povezivanje primarne poljoprivredne proizvodnje sa prehrambenom industrijom i drugim industrijskim granama zasnovanim na poljoprivrednim proizvodima.

  Posebno treba stimulisati razvoj stočarske proizvodnje, kao višeg nivoa realizacije primarne poljoprivredne proizvodnje, pri čemu država treba da preuzme obavezu stvaranja povoljnih uslova za izvoz.

  Čvrsto podržavamo razvoj viših nivoa finalizacije poljoprivrednih proizvoda, stimulaciju izvozno orijentisanih proizvodnih programa, podsticajnu poresku politiku, stabilne i realne paritete cena, kao i konsolidaciju domaće industrije poljoprivredne mehanizacije.

  Zalažemo se za zaštitu geografskog porekla i brendiranje domaćih proizvoda, što bi omogućilo njihovu prepoznatljivost na stranim tržištima.

  Od izuzetne važnosti za Srbiju je stvaranje uslova za revitalizaciju sela kao nosioca poljoprivredne proizvodnje, što znači jačanje poljoprivrednog gazdinstva, bolje uslove za život i rad na selu, pomoć države u obrazovanju članova poljoprivrednih gazdinstava i zadruga i zaustavljanje migracije seoskog stanovništva u urbane centre.

  Tako se stvaraju pretpostavke za ravnomeran regionalni razvoj Srbije, što treba podsticati posebnim programima podrške za marginalna poljoprivredna područja i staračka poljoprivredna gazdinstva.

  Zalažemo se za što skorije kompletiranje katastra poljoprivrednog zemljišta, za rešavanje pitanja denacionalizacije i restitucije, kao i za stvaranje preduslova za otvaranje novih kreditnih linija za kupovinu zemljišta.

  Država ima obavezu da stvori kvalitetnu i stručnu inspekcijsku poljoprivrednu i veterinarsku službu.

  Radi zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje, kao i radi očuvanja zdravstvenog stanja nacije, zalažemo se za zabranu uvoza i proizvodnje genetski modifikovane hrane.

  Zastupamo sistematsko jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine u oblasti poljoprivrede i što veću upotrebu bioloških izvora energije.

  Zalažemo se za kontinuirano sprovođenje edukativnih procesa i programa u oblasti upravljanja poljoprivrednim gazdinstvima da bi nosioci poljoprivrednih gazdinstava ovladali veštinama i znanjima neophodnim za profitabilno bavljenje agrarnom proizvodnjom kao biznisom.

  Da bi poljoprivrednici ovladali veštinama i znanjima neophodnim za profitabilno bavljenje agrarnom proizvodnjom kao biznisom, podsticaćemo osnivanje interesnih organizacija poljoprivrednih proizvođača, kao što su zadruge, proizvodne i robne asocijacije. Opredeljeni smo za afirmaciju i reformu zadružnog pokreta i autentičnog zadrugarstva koje je u tradiciji našeg naroda. Zadruge su nosioci ekonomskog, socijalnog i kulturnog napretka seoskih sredina i mogu da ostvare znatan uticaj na kreiranje agrarne politike i suzbijanje monopola na tržištu poljoprivrednih proizvoda.

  Podsticaćemo osnivanje strukovnih udruženja seljaka, kako bi se ojačala njihova pozicija u pregovorima sa prerađivačima i otkupljivačima.

  Posebnu pažnju zavređuje prehrambena sigurnost zemlje koju zasnivamo na sopstvenim resursima i stabilnom tržištu osnovnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Republička direkcija za robne rezerve se mora reorganizovati i prilagoditi savremenoj politici intervencija na tržištu.

  Prirodni resursi

  U oblasti politike raspolaganja prirodnim resursima, kao što su voda i šume, osnovni strateški ciljevi su racionalno korišćenje prirodnih resursa, unapređenje životne sredine i zaštita prirode.

  Dosadašnji centralizovani model upravljanja vodenim resursima treba redefinisati. Državnu ulogu treba ograničiti na njihovu zaštitu, racionalno korišćenje i procenu ekonomske vrednosti. Zbog toga je potrebno odgovarajućim zakonskim rešenjima razdvojiti javnopravnu funkciju upravljanja ovim resursima na neprofitabilnoj osnovi od privrednih aktivnosti zasnovanih na tržišnim principima i primeniti korektivne mere u okvirima ukupne razvojne i socijalne politike države. Sredstva ostvarena korišćenjem ovih resursa treba usmeriti na njihov dalji razvoj i zaštitu životne sredine.

  Zalažemo se za promenu vlasničkih odnosa i uvođenje tržišnih principa u ovoj oblasti, decentralizaciju upravljanja ovim dobrima i funkcionalnu teritorijalnu reorganizaciju državne uprave u cilju efikasnijeg upravljanja režimom voda. Na taj način omogućiće se lokalnoj samoupravi značajna finansijska  autonomija u pogledu utvrđivanja i naplate prihoda od korišćenja vodnih dobara, kao i autonomija u  trošenju ovih sredstava za unapređenje i zaštitu životne sredine.

  Smatramo da se kvalitetni i realni vodoprivredni planovi, koji vode računa o stvarnim uticajima na životnu sredinu i ekonomskim efektima, mogu izraditi samo primenom savremenih tehnologija i informacionog sistema.

  Šume Srbije, sa bogatim biodiverzitetom i prirodnim potencijalom, predstavljaju značajan element privrednog i prostornog razvoja. S obzirom na značaj šumskog ekosistema za klimu, režim voda, zemljište i kvalitet životne sredine, strateški cilj naše politike jesu zaštita i održivo korišćenje šuma.

  Na celoj teritoriji Srbije treba voditi jedinstvenu politiku u oblasti šumarstva i zakonskim rešenjima obezbediti jedinstvene kriterijume upravljanja šumama i šumskim zemljištem, kao i efikasnu zaštitu i stabilan razvoj šumskog fonda Srbije. Zakoni, propisi i standardi u oblasti šumarstva i lovstva treba da budu usaglašeni sa Deklaracijom UN o životnoj sredini i razvoju, konvencijama o biodiverzitetu i drugim dokumentima i sporazumima iz oblasti šumarstva.

  Efikasno upravljanje i zaštita ovih resursa zahtevaju odgovarajuću reorganizaciju organa državne uprave i javnih službi u oblasti šumarstva i lovstva. Javna ovlašćenja treba ograničiti na izradu i primenu propisa, planiranja razvoja od značaja za državu i kontrolu korišćenja resursa. Primenom savremenih informacionih tehnologija, podatke o stanju šuma, raspoloživim resursima i uslovima njihovog korišćenja treba učiniti dostupnim za građane.

  Planiranje u oblasti šumarstva i lovstva zasniva se na integralnom upravljanju i praćenju indikatora razvoja kao što su održivo korišćenje resursa, vitalnost šuma kao ekosistema i očuvanje biodiverziteta, ekonomski rast u oblasti šumarstva i povećanje standarda stanovništva, primena međunarodnih standarda i ispunjenje međunarodnih obaveza.

  Država treba da zadrži vlasništvo nad šumama kojima raspolaže, uz istovremeno podsticanje razvoja šumarstva na privatnim posedima putem subvencija i povoljnih uslova kreditiranja.

  Ekonomski održiv razvoj u ovoj oblasti može se ostvariti samo uvođenjem tržišnih uslova vrednovanja šumskih resursa i slobodnog preduzetništva, uz regulatornu ulogu države u granicama utvrđene politike zaštite prirodnih vrednosti i životne sredine.

  Zalažemo se za to da država podrži razvoj prerađivačke industrije koja može da obezbedi visok stepen prerade sirovina i zaštitu životne sredine.

  Posebnu pažnju treba posvetiti upravljanju zaštićenim oblastima i nacionalnim parkovima.

  Socijalna politika

  Naša socijalna politika zasniva se na uverenju da preobražaj društva i uobličavanje demokratskog poretka moraju počivati na načelima socijalne pravde. Svim članovima zajednice moraju biti pružene mogućnosti za lični razvoj, obrazovanje, stvaranje porodice i kvalitetne uslove života.

  Sindikati se moraju organizovati slobodno i potpuno nezavisno od države radi zaštite i zastupanja ekonomskih i socijalnih interesa svojih članova.

  O interesima privrednih grana i društvenih slojeva vodiće računa komore, industrijske, trgovačke, zanatske, radničke, poljoprivredne, lekarske, advokatske, inženjerske i druge. Komore će se organizovati kao nezavisne ustanove.

  Posebno se zalažemo za uobličavanje celovitih programa za hitno i trajno rešavanje problema izbeglica. Smatramo neodložnim poslom obezbeđivanje trajnih i celovitih rešenja za porodice kidnapovanih, nestalih i ubijenih, ratne vojne invalide i njihove porodice.

  Naš koncept socijalne zaštite jačaće društvenu koheziju i podržavati nezavisnost i sposobnost ljudi da pomognu sami sebi. Efikasan sistem socijalne zaštite omogućiće nam da odgovorimo na potrebe građana u novim okolnostima i podržimo ranjive i marginalizovane pojedince i grupe kojima je neophodna organizovana pomoć zajednice i države, kao i građane koji nisu u stanju da sopstvenim učešćem u ekonomskoj aktivnosti obezbede svoju egzistenciju.

  Zalažemo se za permanentno usklađivanje radnog zakonodavstva sa tržišnim uslovima rada i evropskim standardima.

  Prioritetni zadaci naše socijalne politike su donošenje godišnjih programa aktivne politike zapošljavanja na republičkom i lokalnom nivou, reforma Nacionalne službe za zapošljavanje, objedinjavanje informacionog sistema i uspostavljanje modela usmerenog na potrebe nezaposlenih i poslodavaca.

  Podsticaćemo otvaranja novih radnih mesta  smanjenjem ukupnog opterećenja poreza i doprinosa, kao i  razvijanjem novih oblika kreditnih linija i mikrokreditiranja, naročito u manje razvijenim regijama i područjima sa visokom stopom nezaposlenosti.

  Naš cilj je sistematsko rešavanje problema viškova zaposlenih organizovanjem obuke, stručnog usavršavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije, što će doprineti efikasnijem završetku procesa privatizacije i restrukturiranja.

  Zalažemo se za razvoj i unapređivanje fleksibilnih oblika rada putem institucije privremenog zapošljavanja, za uvođenje posebne zaštite roditelja sa teško obolelom decom i za zaštitu dostojanstva na radu.

  Sistematsko unapređivanje socijalnog dijaloga na nacionalnom, lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, sa ciljem da se doprinese sadržajnijem i kvalitetnijem usklađivanju interesa rada i kapitala, predstavlja jedan od ključnih zdataka naše socijalne politike.

  Jačanje uloge i značaja kolektivnog pregovaranja na svim nivoima,  i afirmacija medijacije kao načina  mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, naše su opredeljenje.

  Potrebna je reforma sistema plata u javnim službama kako bi se privukli i zadržali stručnjaci koji će kvalitetno obavljati javne poslove.

  Određivanje pravaca privrednog razvoja i ostvarenje finansijske održivosti  osnovni su ciljevi naše strategije reforme penzijskog sistema. Prioritet nam je obezbeđivanje ekonomske sigurnosti penzionera kroz održavanje stabilnog odnosa prosečne penzije i prosečne zarade.

  Zalažemo se za reformu penzijske administracije i uvođenje Centralnog registra osiguranika i korisnika prava, kao i za poboljšanje administrativnih kapaciteta za naplatu doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na zarade.

  Intenzivno ćemo raditi na unapređivanju sistema bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, smanjenju povreda na radu i profesionalnih oboljenja.

  U cilju društvene integracije osoba sa invaliditetom posebnu pažnju posvećujemo sprovođenju strategije za unapređenje njihovog socijalnog položaja i zapošljavanja. Zalažemo se za jednake mogućnosti prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom i ukidanje diskriminacije.

  S obzirom na to da je obezbeđenje radnog mesta najefikasniji vid socijalne zaštite,  čvrsto podržavamo zapošljavanje žena, mladih i starijih osoba, kao i osoba sa invaliditetom.

  Za našu socijalnu politiku od izuzetne važnosti je zaštita mladih porodica i uvođenje kolektivnih usluga porodicama.

  Posebno smo opredeljeni za to da se ženama omogući da usklade materinstvo i svoj profesionalni angažman.

  Starijim radnicima treba pružiti priliku da odlože odlazak u penziju, kao što smatramo da prioritet treba dati investicijama usmerenim na decu i mlade.

  Naša socijalna politika počiva na uverenju da razvijeno i uređeno tržište rada i stabilna porodica predstavljaju najpouzdanije izvore socijalne zaštite.

  Svi građani moraju imati jednake šanse tokom celog života jer to je za nas osnovna socijalna pravda.

  Najefikasnija socijalna politika je ona koja građanima garantuje da se nikada u životu neće naći isključeni iz društva, osiromašeni ili marginalizovani.

  Demografska politika

  Demografska politika ima najviši strateški značaj za Srbiju jer se za državu i društvo može reći da su uspešni samo ako je demografsko stanje u zemlji zadovoljavajuće.

  U definisanju demografske politike, polazimo od potrebe da se postojeće, veoma nepovoljno stanje u što kraćem roku popravi kako bi se zaustavilo smanjivanje stanovništva Srbije.

  Ostvarenje tog cilja podrazumeva da se sadašnja stopa nataliteta od svega 1,6 odsto poveća na najmanje 2,1 odsto. jer je to neophodan uslov da se broj stanovnika u Srbiji ne bi dalje smanjivao.

  Mere demografske politike moraju usporiti starenje srpskog društva jer Srbija spada u zemlje sa najstarijim društvom u svetu. Ukoliko ne bismo zaustavili ovaj proces, za nekoliko decenija broj stanovnika starijih od 65 godina dostigao bi jednu trećinu ukupnog stanovništva.

  Demografsku politiku treba razvijati u dva osnovna pravca – povećanja stope nataliteta i stvaranja povoljnijih uslova za život starijeg stanovništva.

  Da bismo povećali stopu nataliteta, zalažemo se za podsticajne ekonomske mere koje će, pored povećanja iznosa za dečji dodatak, obuhvatiti  posebna budžetska davanja trajnog karaktera za rođenje trećeg i četvrtog deteta. Iz budžeta treba izdvajati sredstava i za nezaposlene majke, a formirati poseban fond  iz koga bi se odobravali povoljni krediti za mlade bračne parove sa decom, namenjeni rešavanju njihovog stambenog pitanja ili zapošljavanju. Treba predvideti i poreske olakšice za obuću, odeću i druge proizvode za decu. Sistematsko podsticanje zdravih oblika života očuvalo bi reproduktivno zdravlje. Kada je u pitanju rađanje uz pomoć veštačke oplodnje, potrebna je još veća podrška iz državnih fondova.

  Zbrinjavanje napuštene dece mora se unaprediti tako što će se ubrzati  i pojednostaviti  procedura usvajanja dece bez roditeljskog staranja.

  Briga o starijoj populaciji za nas podrazumeva stabilan penzioni sistem, unapređenje socijalnih usluga koje pruža lokalna samouprava, kako bi stariji građani što duže ostali u svom prirodnom okruženju, stvaranje uslova za aktivan život u trećem dobu i formiranje manjih centara za starije osobe, sa humanijim uslovima boravka.

  Razvoj svih segmenata društva treba uskladiti sa osmišljenim merama demografske politike. Tačnije, sve oblike privredne, socijalne, prosvetne, zdravstvene i kulturne politike, kao i politike uravnoteženog regionalnog razvoja i zaštite životne sredine, treba dugoročno staviti u funkciju osmišljene demografske strategije društva.

  Zdravstvena politika

  Adekvatna i potpuna zdravstvena zaštita svih građana, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Srbije po uzoru na iskustva razvijenih zdravstvenih sistema u svetu, cilj su naše zdravstvene politike.

  Građanin kao korisnik zdravstvenih usluga mora da bude postavljen u središte zdravstvenog sistema.

  Sistem zdravstvene zaštite treba efikasno organizovati na tri nivoa:primarnom (domovi zdravlja, apoteke, zavodi), sekundarnom (opšte i specijalne bolnice) i tercijarnom (klinike, instituti, kliničko-bolnički i klinički centri).

  Posebno je važan razvoj primarne zdravstvene zaštite koja predstavlja kapiju zdravstvenog sistema za ulazak na više nivoe zdravstvene zaštite. Zasnovana na principu izabranog lekara, primarna zdravstvena zaštita treba da je sveobuhvatnošću svojih usluga usmerena ka porodici i  omogućavanju  kontinuiteta zdravstvene zaštite.

  Proces decentralizacije primarne zdravstvene zaštite treba potpuno zaokružiti, uz očuvanje njene finansijske i institucionalne održivosti.

  Zalažemo se da u pružanju zdravstvene zaštite učestvuju i privatne zdravstvene ustanove, čije mesto u zdravstvenom sistemu treba jasnije definisati. Zalažemo se za intenzivniji, ali kontrolisani razvoj privatnog zdravstvenog sektora.

  Neophodno je uspostaviti novi sistem strogo namenskog finansiranja zdravstvene zaštite u kojem kontrola tokova novca mora biti efikasna.

  Smatramo da je neophodno precizno definisati osnovni skup zdravstvenih usluga koji treba da bude jednako dostupan svim građanima i koji treba racionalno urediti tako da efekti lečenja budu srazmerni troškovima.

  Ulaganje u razvoj zdravstvenog sistema ne smatramo potrošnjom već racionalno uloženim novcem, jer unapređenje zdravstvene zaštite građana poboljšava zdravlje stanovništva, što neposredno utiče na povećanje produktivnosti, rast proizvodnje i brži razvoj društva u celini.

  Posebno osetljive grupacije stanovništva, kao što su žene u toku trudnoće, porođaja i materinstva, predškolska i školska deca, studenti i starije osobe, treba da budu obuhvaćene posebnim programom zdravstvene zaštite.

  Poseban značaj dajemo merama povećanja nataliteta.

  Zdravstvenu zaštitu osoba obolelih od bolesti koje imaju veće socijalno-ekonomske posledice, kao što su maligne i zarazne bolesti ili bolesti zavisnosti, treba ostvariti kroz jačanje prevencije i ranog otkrivanja. U ovom segmentu zdravstvene zaštite, prioritet dajemo promociji zdravog načina života.

  U cilju unapređenja kvaliteta usluga zdravstvenih ustanova zalažemo se za uvođenje sistema licenciranja lekara i akreditacije zdravstvenih ustanova. Smatramo da su lekarske komore nezaobilazni činilac u donošenju svih strateških odluka u zdravstvu.

  Zalažemo se za razvoj i modernizaciju medicinskih ustanova u regionalnim centrima u cilju ravnopravne i pravične zdravstvene zaštite na celoj teritoriji Republike Srbije.

  Razvoj i unapređenje farmaceutske industrije treba obezbediti putem kontrole kvaliteta lekova, politike cena i donošenjem propisa o upotrebi generičkih lekova. Neracionalna i neadekvatna potrošnja lekova moraju se suzbiti utvrđivanjem terapeutskih protokola.

  Donacije i humanitarnu pomoć treba racionalno koristiti za razvoj sistema zdravstvenih usluga u skladu sa definisanim prioritetima zemlje.

  Zalažemo se za promenu upisne politike na medicinskim fakultetima u cilju smanjenja broja nezaposlenih lekara, kao i za to da raspoloživi i novi medicinski kadrovi budu geografski pravednije i racionalnije raspoređeni.

  Kao poseban prioritet naše zdravstvene politike izdvajamo prevenciju i zaštitu zdravlja mladih ljudi, obezbeđivanje boljih i pristupačnijih mogućnosti za bavljenje sportskim aktivnostima, rad na poboljšanju životne sredine, kao i podsticanje i osposobljavanje mladih za brigu o sopstvenom zdravlju.

  Prosveta

  Prosveta je jedna od najznačajnih strateških delatnosti društva.

  Cilj naše prosvetne politike je funkcionalno usklađivanje prosvete sa drugim segmentima društva, a posebno privredom,  kako bi se prosvetni sistem modernizovao i bio jedan od ključnih pokretača sveukupnog razvoja društva.

  Naše ključno opredeljenje je da obrazovni proces u celini, od osnovne škole do univerziteta, obezbedi razvoj samostalne, moralne, obrazovane i društveno odgovorne ličnosti.

  Da bismo unapredili prosvetni sistem, zalažemo se za promišljenu, opreznu i odgovornu reformu školstva. Reforma školstva treba da počiva na pretpostavkama da prosvetni sistem ima strateški značaj za sveukupni razvoj Srbije i da je modernizacija celokupnog prosvetnog sistema  neophodna. Verujemo da Srbija treba da reformiše školstvo polazeći od sopstvenih potreba i uvažavajući sopstvenu prosvetnu tradiciju.

  Osnovno obrazovanje mora biti obavezno i besplatno. Neophodno je ujednačiti kriterijume za izgradu programa i udžbenika u svim školama u Srbiji.

  Utvrđivanje pravca razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja poveravamo Nacionalnom prosvetnom savetu koji bira Narodna skupština. Izradu nastavnih planova i programa treba poveriti stručnoj instituciji, Zavodu za unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a u izradi nastavnih planova i programa moraju učestvovati i stručna društva.

  Čvrsto podržavamo nastojanje da, posebno u ranim fazama obrazovnog procesa,  ćiriličko pismo bude negovano u skladu sa statusom koji mu je dat Ustavom.

  Zalažemo se da se učenicima, kroz fakultativne predmete, a u cilju duhovne obnove i širenja opšte kulture, omogući osnovno versko obrazovanje, građansko vaspitanje i razvijanje svesti o očuvanju životne sredine.

  Temeljno uporište obrazovnog sistema treba da bude mreža srednjih stručnih škola, pri čemu se, na osnovu objektivnih pokazatelja, mora voditi računa o stvarnim regionalnim i lokalnim potrebama.

  Potrebno je doneti kriterijume i standarde za škole od posebnog nacionalnog značaja u kojima bi se školovala izrazito obdarena deca.

  Zalažemo se za to da država putem sistema stipendiranja obezbedi besplatno školovanje najdarovitijim učenicima i studentima na svim nivoima obrazovanja, kao i za to da se obezbede sredstva za izradu posebnih programa njihovog školovanja.

  Visokoškolska mreža mora da bude usklađena sa potrebama društva i mogućnostima privrede.

  Potrebno je urediti finansiranje visokog obrazovanja tako što će se definisati normativi i standardi rada visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika.

  Univerziteti i ostale naučne ustanove treba da imaju punu autonomiju. To se odnosi i na naučni rad, kako na državnim tako i na privatnim univerzitetima i u ostalim naučno-istraživačkim institucijama.

  Prilozi univerzitetima i naučnim ustanovama biće oslobođeni poreza, a sve vrste zaveštanja izuzete od dažbina i nasledne takse.

  Posebnu pažnju posvetićemo obrazovanju dece ometene u fizičkom i mentalnom razvoju kako bi bila osposobljena za dostojanstven život u zajednici.

  Zalažemo se za otvaranje privatnih škola, umetničkih akademija i univerziteta, pod ravnopravnim uslovima i uz poštovanje usaglašene standardizacije.

  Manjinskim zajednicama mora biti omogućeno osnovno i srednje obrazovanje na maternjem jeziku u državnim školama.

  Smatramo da treba obezbediti punu zakonsku potporu za podsticanje razvoja interdisciplinarnih studija i jačanje međufakultetske i institutske saradnje.

  U cilju bržeg duhovnog i tehnološkog napretka našeg naroda i države, zalažemo se da SANU, Matica srpska i sve ostale visokoobrazovne i naučne ustanove koje ispunjavaju visoke naučne i obrazovne standarde  dobiju status institucija od posebnog nacionalnog značaja.

  Smatramo da je za ubrzani ekonomski, naučno-tehnološki i opšti napredak društva neophodno uspostavljanje saradnje između industrije i univerziteta, sa ciljem da se dobre ideje pretvore u komercijalne proizvode.

  S obzirom na to da je reforma obrazovanog sistema neophodna zbog sveukupnog napretka društva u Srbiji, smatramo da posebnu pažnju treba posvetiti modernizovanju nastavnih planova i programa i samog procesa nastave, tehničko-administrativnom usavršavanju, modernizovanju opreme i uslova rada u prosvetnim ustanovama, racionalizaciji prosvetnog sistema u Srbiji, poboljšanju standarda zaposlenih u prosveti i obezbeđenju finansijskih sredstava za modernizaciju prosvetnog sistema.

  Posebno se zalažemo za afirmaciju moralne i vaspitne uloge prosvetnog sistema.

  Nauka

  Nauka je pokretačka snaga svakog društva i zato je neophodno razvijati kako osnovna istraživanja, koja predstavljaju osnovu naučne prepoznatljivosti svake zemlje, tako i primenjena istraživanja, koja bi trebalo da dovedu do povećanja izvoza, supstitucije dela uvoza, otvaranja novih radnih mesta i, konačno, do smanjivanja tehnološke, a samim tim i političke zavisnosti naše zemlje.

  Treba povećati budžetska izdvajanja za nauku, a za odobravanje sredstava iz budžeta potrebno je stvoriti sistem u kojem će biti realno vrednovan rad svake naučne ustanove, projekta i svakog pojedinca.

  Zalažemo se da nivo zarada koje isplaćuje država za realizaciju naučnih projekata do 2020. godine raste svake godine najmanje za 10% više od prosečnog rasta zarada u Srbiji. Time se zalažemo za kompletno reformisanje sistema direktnih materijalnih ulaganja u naučna istraživanja. Potrebno ih je znatno povećati u svim oblastima, ali i stratifikovati, tako da projekti koji se realizuju u granama nauke u kojima su istraživanja skuplja dobijaju i veća sredstva za istraživanja.

  Srbiji je neophodna jasna strategija naučno-istraživačkog rada i tehnološkog razvoja.

  Najbolji naučnici moraju imati kreditne olakšice prilikom rešavanja stambenog pitanja, a država mora razraditi sistem poreskih olakšica za privredna društva koja ulažu u naučnu i inovacionu delatnost.

  Država treba da se odrekne svih prava po osnovu dividendi u nauci, odnosno da sredstva i prihod koji ostvare naučne institucije čiji je osnivač država ostanu tim institucijama za unapređenje položaja istraživača i kvaliteta naučnog rada.

  Svi studenti akademskih, diplomskih i doktorskih studija sa prosekom većim od devet, kao i istraživači na postdoktorskom usavršavanju u inostranstvu, treba da dobiju stipendije i uključe se u naučno-istraživačke projekte, uz obavezu da se, posle završenih studija ili usavršavanja, zaposle u zemlji.

  Zalagaćemo se ne samo za finansiranje doktorskih studija i postdoktorskog usavršavanja u inostranstvu naših istraživača, već i za dodelu stipendija stranim istraživačima za doktorske i postdoktorske studije u našim naučno-istraživačkim institucijama, a pogotovo  u oblasti istraživanja društva i kulture u Srbiji.

  Potrebno je da država posveti posebnu pažnju projektu digitalizacije naučnog nasleđa, izradi Srpske enciklopedije, Rečnika SANU i Srpskog biografskog rečnika, kao i osnivanju i razvoju Srpskog leksikografskog zavoda.

  Zalažemo se za formiranje baze podataka o našim istraživačima koji se nalaze van zemlje i obezbeđivanje sredstava za otpočinjanje programa koji bi ih integrisao u naučno-istraživački rad u Srbiji.

  Neophodno je povećati ulaganja u domaće naučne časopise i istovremeno smanjiti broj časopisa koji se budžetski finansiraju, kako bi se povećao njihov naučni i stručni kvalitet i kako bi dostignuća srpskih naučnika imala veći uticaj u svetu.

  Smatramo da je obaveza države da najznačajnije naučne publikacije objavljene u zemlji, posebno one koje na naučnim osnovama afirmišu nacionalnu kulturu, promoviše u svetu i obezbedi sredstva za njihovo kvalitetno prevođenje i promociju.

  Posebno se zalažemo za podsticanje transfera znanja i tehnologija, primenu naučnih rezultata u proizvodnji i razvoj inovacionog sistema.

  Potrebno je objediniti obrazovne, naučno-istraživačke, razvojne i preduzetničke aktivnosti u cilju razvoja inovacija kao preduslova za povećanje međunarodne konkurentnosti privrede Srbije, jačanje sopstvenih potencijala i podizanje nivoa razvoja celokupnog društva. Cilj je da se ovakvom politikom omogući stvaranje lokalnih centara za transfer tehnologija i razvoj inovacija i njihovo povezivanje sa univerzitetskim centrima u jedinstvenu mrežu.

  U cilju angažovanja svih naučno-istraživačkih potencijala zemlje, zalažemo se za integraciju naučnoistraživačke aktivnosti na fakultetima i institutima, kao i za zakonom regulisano uključivanje naučno-istraživačkih kapaciteta u visokoškolsku nastavu.

  Kultura

  Demokratska stranka Srbije se zalaže za sistematsko čuvanje, istraživanje i promovisanje kulturnih i duhovnih tekovina srpskog naroda. Srpsko kulturno nasleđe naša je briga bez obzira na geografski prostor na kojem se nalazi. Obnova i očuvanje kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji naš je prevashodni zadatak.

  Nacionalne manjine moraju imati sva prava i mogućnosti da čuvaju i razvijaju sopstvene kulturne tradicije i posebnosti.

  Neophodno je doneti dugoročnu strategiju kulturnog razvoja zemlje koju usvaja Narodna skupština Republike Srbije. Glavni grad i lokalne samouprave donose sopstvene strategije kulturnog razvoja, koje se usklađuju  radi ravnomernog kulturnog razvoja zemlje.

  Zalažemo se za demokratizaciju kulturne politike, pod čim podrazumevamo da vrhunske kulturne vrednosti moraju biti dostupne svim građanima Srbije.

  Institucije kulture treba ravnomerno razvijati u celoj zemlji i ne smeju se nalaziti samo u glavnom gradu.

  Država je obavezna da obezbedi preduslove za razvoj kulture i umetnosti. Umetničko stvaralaštvo je slobodno. Protivimo se vrednovanju umetnosti političkim merilima i smatramo da umetničko stvaralaštvo treba prepustiti slobodnom sudu javnosti, stručnjaka i istorije.

  Apsolutno smo protiv svakog oblika političke ili ideološke cenzure u kulturi.

  Zalažemo se za promovisanje potvrđenih vrednosti u kulturi, a sistematski se borimo protiv povlađivanja rđavom ukusu i šundu.

  Smatramo da je obaveza države da naša kulturna tradicija i umetničke tekovine budu na dostojan način predstavljene u svetu.

  Institucije kulture treba da se finansiraju iz državnog budžeta, privatnih izvora, donacija i zadužbina. Merila za njihovo budžetsko finansiranje moraju biti zasnovana na stručnosti, umetničkoj vrednosti i nacionalnom značaju. O budžetskom finansiranju projekata u kulturi treba da odlučuju kompetentna tela, čiji će sastav i kriterijumi biti unapred poznati javnosti.

  Podržavamo menadžerski pristup finansijskom rukovođenju institucijama kulture koje se ne mogu osloniti isključivo na budžetsko finansiranje. Država treba da stvori preduslove da se film, pozorište, muzičko-scenske i druge kulturne delatnosti razvijaju u profitabilne delatnosti.

  Zalažemo se da se svi privatni doprinosi kulturi, kao što su dobročinstva, zadužbine, novi i obnovljeni legati, podstiču poreskim olakšicama, odnosno da sva privatna i pravna lica koja bez zarade ulažu u kulturu budu oslobođena poreza.

  Imenovanja rukovodilaca ustanova kulture čiji su osnivači republika, pokrajine, gradovi ili lokalna samouprava treba sprovoditi na osnovu javno raspisanog konkursa i predloženog programa kandidata.

  Zalažemo se za to da samostalni umetnici dobiju pravo da im se doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje uplaćuju iz budžetskih sredstava.

  Mladim talentima država, iz posebno za to osnovanog fonda, treba da obezbedi finansijsku i drugu podršku tokom školovanja i umetničkog usavršavanja.

  Zaštita autorskih prava umetnika za nas je neprikosnovena.

  Kultura kao delatnost od prvorazrednog opšteg i javnog značaja ne može se,  niti sme u potpunosti prepustiti zakonima slobodnog tržišta.

  Protivimo se davanju koncesija ili otuđenja kulturnih dobara od izuzetnog značaja.

  Zalažemo se za donošenje posebnog zakona o srpskom jeziku.

  Država i crkva

  U Srbiji su država i crkva odvojene. Ovo načelo za Demokratsku stranku Srbije  znači da su država i crkva potpuno slobodne u međusobnoj saradnji na ostvarenju opšteg dobra.

  Ostajemo dosledni u uverenju da Srpska pravoslavna crkva ima izuzetnu duhovnu, istorijsku, državotvornu, kulturnu i civilizacijsku ulogu u oblikovanju, očuvanju i razvijanju identiteta srpskog naroda.

  Kao poseban i trajan zadatak Demokratska stranka Srbije ističe zaštitu verskih objekata, sveštenstva i monaštva na Kosovu i Metohiji.

  Uvereni smo da saradnja države i crkve može biti uspešna samo ako su i država i crkva slobodne, ako država ne koristi crkvu u političke ciljeve, nego joj stvara mogućnost da svoju duhovnu suštinu ostvari kroz socijalnu organizaciju.

  Crkve i verske zajednice razlikuju se od običnih društvenih organizacija po tome što su duhovni organizmi u kojima se sabiraju i kristalizuju posebna, duhovna, nacionalna, istorijska i kulturna iskustva, sadržana u kolektivnom pamćenju naroda.

  Demokratska stranka Srbije se zalaže da Srbija kao sekularna država omogući slobodno ispoljavanje duhovne i kulturne energije, a da se crkve i verske zajednice integrišu u društvo po principu slobode izbora građana.

  Mi smatramo da za društvo može biti samo korisno ako se ogromni duhovni potencijali sadržani u religijskim učenjima otvorenije i delotvornije aktiviraju i uključe u najširi socijalni život, pod uslovom da svaki pojedinac zadrži slobodu uverenja i opredeljenja.

  Demokratska stranka Srbije je protiv političkog instrumentalizovanja religije od strane države, kao što je i protiv toga da verske zajednice instrumentalizuju verska uverenja građana u dnevnopolitičkim pitanjima.

  Zalažemo se za slobodno približavanje religijske i sekularne kulture, uvereni da njihovo uzajamno prožimanje otvara nove horizonte tumačenja dosadašnjih istorijsko-religioznih iskustava i univerzalne čovečnosti.

  Demokratska stranka Srbije podržava slobodu verskog obrazovanja i njegovo uključivanje u vaspitno-obrazovni sistem Srbije.

  Smatramo da je slobodno ispoljavanje i negovanje religijske kulture važna pretpostavka održavanja i izgradnje istinskog sistema vrednosti, kao i duhovne i moralne obnove naroda.

  Svesni da je Srbija višereligiozna država, zalažemo se da u njoj neometano, ravnopravno i naporedo deluju velike tradicionalne crkve kao i druge verske zajednice.

  Zalažemo se za odvijanje slobodnog dijaloga, unapređenja tolerancije, međusobne saradnje i poverenja između svih religijskih zajednica i sekularne javnosti u Srbiji.

  Zaštita životne sredine

  U sprovođenju politike zaštite životne sredine, Demokratska stranka Srbije polazi od stanovišta da je zdrava životna sredina pretpostavka zdravlja i budućnosti našeg stanovništva, kao i uslov ekonomskog napretka i poboljšanja životnog standarda društva u celini.

  Zalažemo se za postojanje posebnog Ministarstva za zaštitu životne sredine, koje bi pored užih nadležnosti (vazduh, otpad, divlje biljne i životinjske vrste, ribe), bilo nadležno i za pitanja vodoprivrede i šumarstva. Osim formiranja odvojenog ministarstva, neophodno je i druge sektorske politike prilagoditi zaštiti životne sredine.

  U cilju poboljšanja stanja životne sredine u zemlji, zalažemo se za donošenje Nacionalne strategije održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, za ubrzano donošenje zakona u skladu sa evropskim standardima, kao i za ratifikovanje međunarodnih konvencija iz ove oblasti.

  Smatramo da je neophodno da se što pre, u saradnji republike i jedinica lokalne samouprave, potpuno reši problem komunalnog otpada izgradnjom regionalnih deponija. Industrija koja koristi ambalažu za pakovanje svojih proizvoda mora preuzeti zakonsku odgovornost za rešavanje problema ambalažnog otpada.

  Verujemo da se pitanje opasnog otpada u zemlji mora rešiti jasnim sektorskim pristupom i odvojenim rešavanjem problema medicinskog,  elektronskog i ostalih opasnih otpada.

  Zalažemo se da se stvaranjem i strogim sprovođenjem jasnih i realnih akcionih planova reše problemi najvećih industrijskih zagađivača. Zbog toga podržavamo strožu kontrolu industrijskih zagađivača i povećanje broja inspektora za zaštitu životne sredine, uz istovremeno pooštravanje kaznene politike u oblasti zaštite životne sredine i proširenje broja obveznika koji plaćaju taksu za zagađivanje.

  Posebno mesto u našoj politici zaštite životne sredine zauzima izrada potpunog katastra zagađivača za teritoriju cele republike, kao i za uspostavljanje monitoringa kvaliteta vazduha, vode i zemljišta.

  Neophodno je ojačati saradnju državnih institucija koje se bave zaštitom životne sredine sa nevladinim sektorom, kako u procesu donošenja nove zakonske regulative i realizacije zajedničkih projekata, tako i u pogledu informisanja javnosti i razvijanja ekološke svesti građana.

  Zalažemo se za povećanje broja zaštićenih područja prirode i jačanje čuvarske službe, obezbeđivanje većeg i redovnog finansiranja zaštićenih prirodnih područja, posebno nacionalnih parkova. Nacionalni parkovi treba da dobiju veće nadležnosti radi sprovođenja efikasnijih mera zaštite od bespravne gradnje i drugih aktivnosti koje doprinose zagađenju i uništenju prirode.

  Polazeći od uverenja da je svest o značaju zdrave životne sredine jedan od ključnih pokazatelja zrelosti društva, zalažemo se za njeno sistematsko razvijanje, kako  uključivanjem obaveznih sadržaja iz ove oblasti u školske programe na svim nivoima školovanja, tako i stalnom medijskom promocijom posebnih programa za obrazovanja šire javnosti.

  Sport

  Polazimo od uverenja da je svestran i zdrav fizički razvoj dece i omladine jedan od suštinskih ciljeva ukupne nacionalne politike. Zbog toga se prvenstveno zalažemo za razvoj sporta u školama i predškolskim ustanovama, za širenje mreže amaterskog sporta, unapređenje sportskih klubova i objekata, kao i za zaštitu prava i materijalnog položaja sportista.

  Podsticaćamo formiranje profesionalnih sportskih saveza, asocijacija i ustanova, kao i osnivanje samostalnih sindikalnih asocijacija profesionalnih sportista, koje bi se brinule o pravima i interesima sportista za vreme i nakon okončanja sportske karijere.

  Sport će se finansirati iz državnog budžeta i privatnih izvora. Sredstvima iz budžeta finansiraće se masovna fizička kultura i vrhunski sport. Donacije privatnih lica uživaće poreske olakšice.

  Sport u našim školama mora dobiti veći značaj, broj časova izabranog sporta treba povećati i razviti sistem sportskih takmičenja. Zalažemo se za uvođenje sportskih odelenja u kojima bi raspored časova i nastavni plan i program bili prilagođeni sportskim aktivnostima učenika – vrhunskih sportista.

  Za sportiste nacionalnog i međunarodnog ranga prijemne ispite za fakultete treba prilagoditi njihovim obavezama vezanim za treniranje i takmičenja, što mora važiti i za studiranje i ispitne rokove.

  Smatramo da država treba da pomaže vrhunski sport, kako direktnim budžetskim sredstvima, tako i sredstvima poreske politike. Sportska oprema neophodna za razvoj vrhunskog sporta treba da dobije carinske olakšice. Deo prihoda uložen u sport treba smanjeno oporezovati i to srazmerno društvenom značaju sporta u koji se ulaže. Najviše ili potpuno treba osloboditi od poreza ulaganja u bazične sportove, a najmanje ulaganja u komercijalne sportove.  Deo prihoda od igara na sreću mora se uložiti u sport.

  Deo sredstava od taksi na duvanske proizvode, alkoholna pića i benzin treba uložiti u unapređenje bazičnih sportova poput atletike, gimnastike ili plivanja, u finansiranje nekomercijalnih sportova, u programe omasovljenja sportske delatnosti, kao i za stipendiranje sportista međunarodnog ranga.

  Zalažemo se da sportistima međunarodnog ranga bude omogućeno da steknu beneficirani radni staž, a da se članovima nacionalnih reprezentacija  omogući normalno sticanje radnog staža. Radni staž bi trebalo računati od šesnaeste godine života.

  Sportistima međunarodnog ranga treba da se obezbede državne mesečne stipendije, pri čemu treba precizirati kriterijume za nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta.

  Neophodno je izraditi strategiju razvoja sporta kako bi se uspostavio otvoren sistem u kojem će se znati status sportista i sportskih organizacija, utvrditi način finansiranja i biti  definisano vlasništvo nad objektima.

  Komercijalna upotreba sportskih centara koji su u vlasništvu opština, gradova ili republike mora biti regulisana zakonom, pri čemu bi sportski klubovi i vrhunski sportisti imali prednost u određivanju termina korišćenja.

  Zalažemo se stvaranje interesnih sportskih organizacija.

  Omladinska politika

  Za adekvatno uključivanje mladih u politiku neophodno je stvoriti preduslove. Mladi ljudi treba da budu vidljivi u javnosti, a njihovi stavovi primećeni i promovisani. Oni moraju dobiti priliku da aktivno kreiraju politički život zemlje.

  Naš cilj je da zainteresujemo mlade za aktivno učešće u političkim procesima, da ih edukujemo kako bi efikasno uticali na demokratske političke procese i da ih podstaknemo da rade na razvoju i napredovanju društva.

  Interesi mladih ljudi za nas kao Stranku izuzetno su važni.

  Iniciraćemo, pratiti i usklađivati društvenu brigu o mladima u svim oblastima života – zdravstvene zaštite, preduzetništva i zapošljavanja, obrazovanja, kulture i stvaralaštva, nauke, socijalnog položaja i bezbednosti.

  Nastojaćemo da sprečimo zloupotrebu mladih, ali i ometanje ostvarivanja njihovih prava.

  Podsticaćemo saradnju Omladine Demokratske stranke Srbije sa međunarodnim omladinskim organizacijama i udruženjima.

  Vodićemo brigu o  darovitim mladim ljudima.

  Zalagaćemo se za osnivanje Agencije za darovite mlade ljude.

  Verujemo da mladi ljudi predstavljaju veliki politički, ekonomski i naučni potencijal ove zemlje.

  Mladima je mesto u politici.