Energetski sistem: sve stanice su pogrešne kada se uđe u pogrešan briselski voz

DSS Miloš Jovanović
16. Decembar 2020.
Energetski sistem: sve stanice su pogrešne kada se uđe u pogrešan briselski voz

Srbija se svakim danom suočava sa posledicama nepromišljeno zaključenih sporazuma sa predstavnicima kosovskih separatista u Briselu, koje se ispoljavaju u potpunom raskoraku verbalnih tvrdnji vlasti da nikada neće pr iznati secesiju Kosova i kosovske zbilje. Potvrđuje se da je zaključivanjem neustavnog Briselskog sporazuma 2013. godine i brojnim kasnijim Srbija krenula jednosmernim putem kolaboracije u stepenastom uspostavljanju državnosti samoproglašene Republike Kosova.Jedne od stepenica na tom pogubnom putu su i to da je Kosovsko tržište električne energije - KOSST  postalo član ENTSO-E, Evropske mreže operatora prenosnih sistema za električnu energiju, čime je preuzelo potpunu kontrolu nad elektro prenosnim sistemom Kosova i da je  sporazumom sa operatorom prenosnog sistema Albanije - OST uspostavljen regulatorni blok kosovskog i albanskog energetskog sistema, čime se KOSST odvojio od srpskog regulatornog prostora. Primena ovog sporazuma je započela pre dva dana, uz prećutnu saglasnost Srbije, odnosno bez njenog protivljenja u okviru ENTSO-E.Brojna pitanja ostaju otvorena i bez odgovora, makar vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju:  funkcionisanje preduzeća ElektroSever, upravljanje hodroelektranom „Gazivode“, mogućnost budućeg snabdevanja severa Kosova električnom energijom iz Srbije preko trafostanice Valač, kao i pitanje imovine, plaćanja računa za korišćenu električnu energiju…Tvrdnje vlasti da se radi o jednostranim potezima Prištine koje nisu u skladu sa Sporazumom o energetici potpisanim u Briselu, da Srbija nije potpisala predaju energetskog sistema Prištini i da zato za nju ne postoji ni jedan razlog da se bilo šta menja u pogledu elektroenergetskog snabdevanja nisu dovoljne da otklone opravdana strahovanja Srba na KiM da ih država ćutke „pušta niz vodu“. Nastavljanje dijaloga u Briselu otvaranjem novih tema u okolnostima kada su svi prethodni sporazumi za posledicu imali sve veće udaljavanje KiM od Srbije, ova strahovanja osnažuju.Zato je potrebno pod hitno raskrstiti jednom za svagda sa pogubnom logikom briselskog procesa koji predstavlja kartu u jednom smeru – bez mogućeg povratka – ka priznanju secesije južne srpske pokrajine Kosova i Metohije.