Dvadeset deveta godišnjica osnivanja Demokratske stranke Srbije

DSS
26. Jul 2021.
Dvadeset deveta godišnjica osnivanja Demokratske stranke Srbije

Navršeno je dvadeset devet godina rada Demokratske stranke Srbije. 


Ponosni smo na svoj odlučujući doprinos postavljanju temelja sveobuhvatne obnove Srbije, posle gotovo sedam decenija nedemokratskih vlasti. 

Uvereni da stvarno državotvorna vlast mora da svoju politiku zasniva na ravnoteži nacionalnog i demokratskog, Demokratska stranka Srbije nastavlja svoje delovanje od osnivanja uokvireno tim temeljnim načelom.

Današnje podele u srpskom društvu, u najvećoj meri prouzrokovane upravo narušavanjem te ravnoteže od strane većine političkih stranaka,  mogu da se prevaziđu kada većina građana prihvati da nacionalno i demokratsko predstavljaju neraskidivo jedinstvo i da na njemu utemeljena politika omogućava sveobuhvatni napredak države i društva.