Velike mane novosadskog GUP-a

DSS
22. Jul 2022.
Velike mane novosadskog GUP-a

Odbornička grupa Novog DSS u Skupštini Grada Novog Sada glasala je protiv donošenja Generalnog urbanističkog plana Novog Sada do 2030. godine smatrajući da su pogrešno interpretirani demografski podaci kao polazna osnova za buduću izgradnju najveća mana ovog dokumenta. Dodaju i to da su brojni građani koji su želeli da aktivno i stručno učestvuju u raspravi o GUP-u bili obeshrabreni u proteklom periodu, jer se javna rasprava pretvorila u „cirkus”, objasnio je predsednik Odborničke grupe Novog DSS dr Bojan Radojević. Kako je rekao, građani nisu želeli da budu na mestu gde se dešavaju incidenti, niti da budu prebrojavani i svrstavani bilo gde. Umesto toga, ostali su u svojim domovima i tako bili uskraćeni za informacije i učešće u debati o ovoj važnoj temi.

Ne manje važna je i činjenica da je izostala transparentna medijska rasprava. Opozicija nije imala niti jednu priliku da putem medija sučeli i razmeni argumente sa vlašću. Samo su predstavnici vlasti iznosili svoje stavove u medijskom prostoru. Jedina rasprava koja je bila organizovana između predstavnika JP „Urbanizam” i nevladinog sektora prenošena je samo putem fejsbuka. Sveobuhvatna javna rasprava nije bila pristupačna građanima i stručnim krugovima, pa su ostali uskraćeni za svoja prava i samo su delimično mogli da se bave ovom temom, ocenio je Radojević.

Nadležni su novosadski GUP pravili 13 godina i uprkos tome na kraju ga završili brzopleto, smatraju u stranci. Kako ističu, prostorni plan Republike Srbije korišćen za izradu novosadskog GUP-a je iz 2010. godine (sa planskim periodom do 2020. godine), a Autonomne pokrajine Vojvodine iz 2011. godine, pa su samim tim polazne osnove i informacije zastarele, a inače, trenutno su u izradi oba ova plana. Ni popis stanovništva nije svež, jer je 2021. odložen zbog kovida 19, pa bi trebalo do kraja godine da bude sproveden novi popis. Demografski podaci kao opravdanje za buduću izgradnju morali bi da budu novijeg datuma, a ne da se koriste projekcije na osnovu podataka starih 11 godina, ocenjuju u ovoj stranci.

Upitno je koliko su studije poput studije stanovanja, energetike, zaštite životne sredine, hidrotehničkih sistema i drugih koje su korišćene za izradu GUP-a ispratile dinamičan rast i razvoj grada, jer takođe datiraju deceniju unazad. Projekcije stanovništva u samom planu su kontradiktorne, smatraju odbornici Novog DSS-a. Projekcija zasnovana na prostornom planu Republike Srbije predviđa skoro 300.000 stanovnika na teritoriji naseljenog mesta Novi Sad, dok aktuelni plan računa sa oko 400.000 građana. U GUP-u nema ni podataka o postojećem stambenom fondu u gradu, kao ni o planiranom, pa se ne zna koliki će biti višak stambenih kvadrata, a Novi Sad već sada ima više stambenog prostora nego što je potrebno. Izgradnju stanova ne treba posmatrati kao robu, već kao potrebu. Povećavajući indekse izgrađenosti koji su enormni i idu u stambenim zonama i do 3,2, predviđaju se ogromne gustine stanovanja u pojedinim delovima grada, čak i preko 1.000 stanovnika po hektaru. Pritom, sam plan kontradiktorno kaže da su to gustine koje ne treba planirati. Sve ovo deluje ekonomski isplativo za investitore, pa i za sam Grad na kratke staze, ali dugoročno to ne može da bude dobro, naveo je odbornik Radojević.

Demografska slika Srbije je nezadovoljavajuća i pogoršava se iz godine u godinu. Novi Sad, uprkos slikama sa ulica, nije izuzet od negativnih demografskih trendova. Prirodni tokovi doseljavanja većeg broja ljudi u Novi Sad su malo verovatni, a stanovništvo sve starije. Mnogi delovi Vojvodine i Srbije u celini su potpuno ispražnjeni od stanovništva, ne postoji realno predviđanje većeg priliva stanovništva u Novi Sad, pa enormna predviđena stanogradnja nema opravdanje.

Pitanje saobraćaja je u novom GUP-u uglavnom dobro rešeno, a ima i planiranih stvari za koje se u Novom DSS-u zalažu od ranije, poput uvođenja šinskog saobraćaja, koji je u planu eksplicitno predviđen. Železnički saobraćaj se predviđa da postepeno obuhvatati prigradska naselja sa ciljem pokrivanja celokupne teritorije Grada na ekološki prihvatljiv način. Dobra vest je i to što je konačno planirano da biciklistička staza preko Mosta slobode bude izgrađena.

Kako se vidi, u planu se pojavljuje i kategorija eko-stanovanja. Ne smatramo to preko potrebnim, ističu predstavnici Novog DSS-a, jer ekološke smernice za život i poboljšanje energetske efikasnosti treba da važe za ceo grad, a ne samo za novodefinisanu teritoriju na obodu Grada.

Na području Kameničke ade planiraju se zelene površine, što je unapređenje u odnosu na rešenje iz prethodnog plana, ali gradska vlast ne odustaje od izgradnje na teritoriji brodogradilišta, pa je novi GUP još jedan korak u tom pravcu.

Kada je reč o roku realizacije Plana, iz Novog DSS ocenjuju da nije moguće sprovesti plan do 2030. godine, kako se šturo predvića u dokumentu. Nedostaje podela na jasno definisane prioritete, faze realizacije i smernice za budućnost.

Tehničke manjkavosti dokumenta su veoma vidljive i one potvrđuju brzopletost u završnoj fazi novosadskog GUP-a, zaključuju iz novosadskog Novog DSS-a.