Srećan Dan prisajedinjenja

Novi DSS
25. Novembar 2022.
Srećan Dan prisajedinjenja

Smutno vreme za srpski narod, moramo da budemo na visini dela svojih predaka.

Srećan Dan prisajedinjenja - dan kada su 1918. godine Baranja, Banat i Bačka doneli odluku da se prisajedine Kraljevini Srbiji, kao i Srem prethodnog dana.

Živela Srbija!