Postanite član

IZVOD IZ STATUTA DSS

II. ČLANSTVO U DEMOKRATSKOJ STRANCI SRBIJE

Učlanjenje

Član 3.

  • U Demokratsku stranku Srbije (u daljem tekstu Stranku) može se učlaniti svaki punoletni građanin koji prihvata programska načela, ciljeve i Statut Demokratske stranke Srbije i spreman je da radi na njihovom ostvarivanju, ako nije član neke druge političke stranke i ako nije profesionalno ili politički kompromitovan.
  • Članstvo u Demokratskoj stranci Srbije stiče se kad opštinski odbor u roku od 30 dana da saglasnost na svojeručno potpisanu pristupnicu. Ako opštinski odbor u navedenom roku ne odluči da je saglasnost data niti uskrati saglasnost u roku od 30 dana od prijema pristupnice, smatra se da je saglasnost data. Na uskraćivanje saglasnosti može da se izjavi žalba Izvršnom odboru, u roku od osam dana.
  • Izuzetno, članstvo u Demokratskoj stranci Srbije može se steći odlukom Izvršnog odbora, na predlog predsednika Stranke, Predsedništva Stranke, predsednika Izvršnog odbora Stranke ili Izvršnog odbora Stranke.
  • Stranka ima i počasne članove koje, na predlog predsednika Stranke, bira Glavni odbor.

Prava i obaveze člana

Član 4. 

  • Član Stranke ima pravo da učestvuje u delovanju Stranke, da bira i bude biran u njene organe i da pri učešću u radu organa Stranke bez ikakvih posledica iznosi mišljenja i zauzima stavove o pitanjima o kojima se raspravlja i odlučuje. 
  • Član Stranke stiče pravo da bira i bude biran u organe Stranke protekom roka od šest meseci od dana prijema u Stranku.
  • Član Stranke ima pravo na zaštitu ako bude diskreditovan ili mu prava budu ugrožena zbog pripadnosti Stranci ili vršenja stranačkih poslova. 
  • Član Stranke je dužan da širi ideje koje zastupa Stranka, sprovodi njenu politiku, čuva i unapređuje ugled Stranke, zalaže se za uspeh na izborima, plaća članarinu i prema svojim mogućnostima materijalno pomaže Stranku.

Lični podaci

Obrazovanje

0
Osnovna
KV
VKV
Srednja
Viša
Visoka
Magistrerijum
Doktorat

Radni status

0
Nezaposlen
Đak-student
Slobodni umetnik
Zaposlen
Domaćica
Penzioner
Zemljoradnik

Sadašnje zaposlenje

Prethodna zaposlenja

Prethodne javne funcije

Veštine

0
da
ne
0
Niže
Srednje
Napredno
Pošalji
Poništi unose