USVAJANjE PLANA ZA NOVI NOVOSADSKI MOST (VIDEO)

DSS Novi Sad
19. Jun 2021.
USVAJANjE PLANA ZA NOVI NOVOSADSKI MOST (VIDEO)

Bojan Radojević, predsednik Odborničke grupe DSS u Skupštini Grada Novog Sada, je povodom usvajanja Plana generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope izjavio da DSS smatra „da je dobro što se gradi most i da niko normalan ne može biti protiv gradnje mosta, jer su mostovi i u metafizičkom i u praktičnom smislu neophodni.”

Ovaj most će biti veoma dobar, naročito za građane Novog Sada koji stanuju sa sremske strane Dunava, značajan za tranzitni saobraćaj i zbog izmeštanja jednog dela saobraćaja iz gradskog jezgra na novu saobraćajnicu velikog kapaciteta.

Sa druge strane, izgradnja ovog mosta ide u pravcu razvoja novosadskog koncepta saobraćaja orijentisanog prema automobilima što je napušten koncept u gradovima evropskog tipa kakav je i Novi Sad. DSS se načelno ne slaže sa takvim razvojem i smatra da je najvažnije za popravljanje stanja u saobraćaju u Novom Sadu poboljšanje javnog gradskog saobraćaja, jer jedino javni gradski prevoz može da brzo, kvalitetno, efikasno i ekološki transportuje veliki broj putnika. Izgradnja novog mosta će posredno još više povećati motorizaciju u Novom Sadu i dovesti do još većih gužvi.

Takođe, postoje osnovane primedbe jednog broja građana Novog Sada da će im izgradnja ovakve saobraćajnice umanjiti kvalitet života, naročito zbog izgradnje dugačkog vijadukta, ali i povećanja buke i zagađenja, dok će se u drugim delovima grada situacija popraviti.

Dobro je što će najveći deo sredstava za most doći van gradskog budžeta, ali veliki novac iz budžeta Novog Sada će biti potreban  za pristupne saobraćajnice i komunalno opremanje okoline budućeg mosta.

Imajući sve ovo u vidu, svesni da će većina izglasati ovaj predlog plana, sa nadom da će manjkavosti biti minimizovane prilikom izgradnje samog mosta, mi ćemo podržati mišljenje dela građana Novog Sada koji se oseća ugroženim, ali i drugog dela građana Novog Sada kojima će se situacija popraviti, izdvojićemo naše mišljenje i glasati uzdržano – zaključio je Radojević.

On je još dodao da je jedan deo građana novosadske opštine koji ne živi blizu mostova, osuđen da u 21. veku koristi skele za prelazak preko reke. Postoje dve skele uzvodno od Novog Sada, kod Futoga i Begeča, i neophodno je u budućnosti tamo napraviti mostove na čemu će novosadska DSS insistirati u budućnosti.