Srbija mora biti velika!

DSS
30. Maj 2022.
Srbija mora biti velika!

Polazeći od slobodarske tradicije srpskog naroda, vitalnih nacionalnih i državnih interesa i 30-ogodišnjeg iskustva državotvorne politike Demokratske stranke Srbije,

Opredeljeni da spoljnu politiku zasnivamo na opštepriznatim principima i pravilima međunarodnog prava i Ustava Srbije,

Imajući u vidu činjenicu da je odustajanje od samostalne srpske države u 20. veku i prihvatanje ideologija koje su imale prednost nad srpskom državnom idejom bilo pogubno za srpski narod,

Rukovođeni potrebom da Srbija, nakon tri decenije od raspada bivše države, jasno odredi svoj spoljnopolitički položaj i utvrdi svoj spoljnopolitički identitet i započne njenu državnu, nacionalnu, demografsku, moralnu i ekonomsku obnovu,

Odlučni da očuvamo celovitost, slobodu i samostalnost u vođenju politike,

Duboko svesni da je određivanje našeg položaja i uloge u svetu pitanje naše sposobnosti – nas kao naroda i nas kao države – za istorijsko bivstvovanje,

Skupština Nove demokratske stranke Srbije usvaja

Deklaraciju o spoljnopolitičkom položaju i identitetu Srbije

SRBIJA MORA BITI VELIKA

Svesna svoje istorijske i civilizacijske samobitnosti kao zemlje koja predstavlja Istok na Zapadu i Zapad na Istoku, kao i činjenice da su njeni vitalni državni i nacionalni interesi još uvek ugroženi od strane sila Zapada, Srbija je opredeljenjem za vojnu neutralnost već trasirila put svog spoljnopolitičkog delovanja. Princip vojne neutralnosti, koji podrazumeva da će Srbija ostati izvan stalnih vojnih saveza, stoga se mora ojačati i podići na viši normativni nivo kroz usvajanje Zakona o vojnoj neutralnosti i, u dogledno vreme, odgovarajućih ustavnih odredbi.

Isti princip mora važiti i kada su u pitanju savezi država. Srbija ne treba da bude deo nijednog trajnog, posebno ne nadnacionalnog, političkog saveza. Učlanjenje Srbije u Evropsku uniju koje nesporno podrazumeva prihvatanje secesije Kosova i Metohije kao i  potpunu usklađenost spoljne i trgovinske politike sa politikom EU, suprotno je političkim i ekonomskim interesima Srbije. Stoga je neophodno promišljati odnos Srbije prema Evropskoj uniji na trezven način i zasnovati ga na sveobuhvatnoj saradnji u obostranom interesu, koja ne uključuje članstvo u EU, ali uključuje učešće u mnogim ekonomskim, obrazovnim, kulturnim i drugim projektima. Saradnja bez članstva može da se uspostavi i razvija na osnovu različitih modela, poput tzv. švajcarskog modela faznog zaključivanja bilateralnih sporazuma, tzv. norveškog modela priključivanja Srbije Evropskom ekonomskom prostoru ili shodno novom modelu koji bi odgovarao i Srbiji i EU, o čemu treba otvoriti demokratsku javnu raspravu.

Srbija treba sistematski da razvija prijateljske odnose sa Rusijom i Kinom i teži uspostavljanju najboljih mogućih odnosa sa SAD. Potrebna je svestrana saradnja sa svim susedima kroz učestvovanje u balkanskim dogovorima i uz vođenje računa o sopstvenim interesima i položaju Srba u tim državama.

Uzimajući u obzir kontekst savremenih međunarodnih odnosa, kraj unipolarnog momenta koji je nastao nakon Hladnog rata kao i rastuću konfliktnu multipolarnost o kojoj svedoči kriza u Ukrajini, odnosno sukob Zapada sa Rusijom, nameće se jasan odgovor na aktuelno pitanje odnosa prema Rusiji. Uvođenje sankcija Rusiji bilo bi u potpunoj suprotnosti sa našim političkim i ekonomskom interesima i zato je apsolutno neprihvatljivo. To pitanje ne uključuje samo odnos prema Rusiji, već je i mera samopoštovanja i sposobnosti vođenja samostalne politike.

Određivanje našeg spoljnopolitičkog položaja i identiteta suštinski predstavlja pitanje postojanja nacionalne ambicije u nas Srba odnosno pitanje naše želje da kao narod u okvirima istorije zadržimo časno mesto koje smo dosadašnjom herojskom ulogom obezbedili. Konačno, to je pitanje vernosti našoj nacionalnoj istoriji koja nas obavezuje žrtvama naših predaka, kosovskim zavetom, 1804. godinom, prvom savezničkom pobedom u Velikom ratu, postojanjem dva antifašitička pokreta i otporom nacističkoj Nemačkoj u Drugom svetskom ratu, odbranom zemlje od NATO agresije 1999. godine...

U tom smislu, Srbija može biti samo velika ili nikakva.

To je zahtevna ali odvažna pozicija koja od nas traži da se na svakom polju neguje izuzetnost umesto mediokritetstva jer samo izuzetni mogu da donose hrabre odluke kojima se štite interesi naroda i čuva njegova čast.

U Beogradu,

29.05.2022.