Zaključak Predsedništva Novog DSS-a o francusko- nemačkom planu

24. Januar 2023.
Zaključak Predsedništva Novog DSS-a o francusko- nemačkom planu

Nova Demokratska stranka Srbije je na današnjoj sednici Predsedništva usvojila zaključak koji se odnosi na situaciju na Kosovu i Metohiji, odnosno na takozvani francusko- nemački plan i na reakciju državnog vrha i srpske vlasti na taj isti francusko- nemački plan.

1. Politika rešavanja najvažnijeg državnog i nacionalnog pitanja – pitanja srpske južne pokrajine Kosova i Metohije – doživela je potpuni krah za koji odgovornost snose sve srpske vlade od 2008. godine do danas. Slepo nastavljajući politiku evrointegracija i nakon priznavanja secesije Kosova od strane većine država Evropske unije kao i najmoćnijih država Zapada, srpske vlasti dovele su Srbiju pred ponor i zahtev da i sama prizna secesiju svoje juže pokrajine.

2. Takva nepromišljena, neznalačka a suštinski kukavička i nedostojna politika mora hitno i korenito da se menja. Niko nema prava, bez obzira na sve spoljne pretnje, ucene i ultimatume da rešavanju pitanja KiM pristupa kršeći Ustav Srbije i učestvuje u razgradnji i rastakanju zemlje, njene državne teritorije, njenog nacionalnog identiteta i dostojanstva.

3. Takozvani francusko-nemački plan, a zapravo plan EU i SAD za rešavanje kosovske krize se mora najodlučnije i u celini odbaciti. Reč je o predlogu koji je u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Srbije jer predviđa faktičko priznanje naše južne pokrajine kao nezavisne države. Predaja Kosova i Metohije, osim što neposredno potire srpsko nacionalno biće, neminovno bi utrla put i za dalje ugrožavanje srpskih nacionalnih interesa. Van svake sumnje je da bi se Republika Srpska i njen opstanak prvi našli na udaru Zapadne politike koja nikada nije krila svoje ciljeve kada je u pitanju Bosna i Hercegovina.

4. Nova Demokratska stranka Srbije posebno naglašava da bi eventualno potpisivanje ovog ili nekog sličnog sporazuma, koji Srbiju i secesionističko Kosovo tretira kao dve ravnopravne strane i koji samim tim ne bi bio zasnovan na Ustavu Srbije i Rezoluciji 1244 SBUN, nesumnjivo predstavljalo čin veleizdaje a potpisnici jednog takvog akta kao i svi oni koji bi glasali za potvrđivanje istog bi, pored istorijske, snosili i krivičnopravnu odgovornost. Nova Demokratska stranka Srbije se obavezuje da će po dolasku na vlast sve eventualne počinioce neizostavno procesuirati. Za Novu Demokratsku stranku Srbije svaki takav sporazum biće smatran apsolutno ništavim.

5. Bude li se dosadašnja pogubna politika hitno i korenito zamenila odlučnom odbranom teritorijalnog integriteta države i srpske nacije u celini, Nova Demokratska stranka Srbije će takvom preokretu dati punu i bezrezervnu podršku. Ne bude li do toga došlo, Novi DSS će štititi nacionalne i državne interese odupirući se svakoj podaničkoj i izdajničkoj politici svim raspoloživim demokratskim institucionalnim i vaninstitucionalnim sredstvima.

Kosovo je Srbija, uvek bilo,tako će ostati za vijek i vijekova i sa tim ne sme da se igra.

Živela Srbija!