Apel povodom uvođenja sistema "Beograd plus"

22. Maj 2023.
Apel povodom uvođenja sistema

Poštovani, kako je odlukom gradske vlasti pokrenuto skidanje validatora iz vozila javnog prevoza grada Beograda i uvođenje novog sistema naplate karata u javnom prevozu, a kako se radi o temi koja je od velikog interesa za grad Beograd i njegove građane, s toga Vam se javljamo sa apelom u ime naših odbornika Skupštine grada Beograda i svih onih građana koje predstavljamo. Bez želje da u ovom apelu zalazimo u to da li je prethodni ugovor loš ili dobar, jer smo godinama unazad upućivali kritike i ukazivali na štetnost tog ugovora kao što smo izneli i naše kritike povodom uvođenja novog sistema naplate karata „Beograd Plus“, ovde želimo da istaknemo neke probleme građana koji su se pojavili kao posledica donošenja gradskih odluka.

Skidanjem validatora građani su ostali uskraćeni i nekih pozitivnih usluga koje su dolazile od njihovog korišćenja, za neke smo dobili obaveštenje da će biti rešene dok je za neke ono izostalo. Najpre validatori su omogućavali zvučno obaveštenje o trenutnoj stanici vozila kao i o prvoj sledećoj. To zvučno obaveštenje je bilo od velike pomoći slabovidim i slepim osobama prilikom njihovog snalaženja u javnom prevozu. Bezpotrebnim prevremenim skidanjem validatora slabovide i slepe osobe ostale su uskraćene ove usluge i na taj način mogućnost njihovog snalaženja u javnom prevozu je mnogo otežana. Pored toga validatori su omogućavali kompletan prikaz trase linija vozila na kojima su bili postavljeni sa detaljnim prikazom svih stanica, što je svim građanima olakšavalo snalaženje u javnom prevozu prilikom posete nekog, za njih malo manje poznatog, dela grada.

Apelujemo da momentalno uvedete zvučno obaveštenja o trenutnim i budućim stanicima u vozilima javnog prevoza, bilo vraćanjem dela validatora ili uvođenjem nove opreme, kako bi se omogućilo slabovidim i slepim osobama nesmetano funkcionisanje u javnom prevozu. Potom da obezbedite i detaljan prikaz celokupnih trasa linija sa svim stajalištima, u svim vozilima, kako bi se podjednako svim građanima omogućilo lakše snalaženje u javnom prevozu. Takođe trebalo bi da iznesete informaciju o tome da li će opcija zvučnog obaveštenja o stajalištima i prikaz celokupnih trasa linija sa svim stajalištima biti predviđena u vozilima javnog prevoza u okviru novog sistema,  nabavkom novog softvera i nove opreme za sistem „Beograd plus“. Ukoliko neće biti omogućena apelujemo na Vas da i tu opciju omogućite.

Drugi deo zahteva tiče se same opreme sa validatorima, konkretno šta će grad Beograd uraditi sa tom opremom. Kako je kao jedina pozitivna stvar u okviru potpisivanja i sporvođenja štetnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu, u okviru naplate karata u javnom prevozu, godinama u nazad isticano to da nakon završetka ugovora oprema ostaje u rukama grada. Međutim najavljeno je da će se nabaviti kompletno nova oprema sa novim softverom. Mislimo da građani moraju da znaju šta će sa postojećom opremom biti, jer je ona njihovim novcem plaćena. Jasno je da se uređaji ne mogu  koristiti bez softvera, a softver grad Beograd nema jer prema ugovoru on pripada kompaniji Kentkart. Ostaje nejasno zašto se kupuje nova oprema kada već imamo postojeću i da li je postojala mogućnost da se nabavi samo softver za monitoring javnog prevoza i da se primeni na već pomenutoj postojećoj opremi, a ne da se kupuje kompletno nova. Da li je zaista potrebno da se nabavlja nova oprema i to u vrednosti, prema podacima o nabavkama JKP Naplata prevozne usluge Beograd, od 102 miliona dinara, skoro 900 hiljada evra. Bez obzira da li će novac za tu opremu biti nabavljen iz budžeta grada Beograda ili u okviru projekta „Smart city“, svakako se taj novac može iskoristiti za unapređenje nekog drugog dela javnog prevoza.

Apelujemo da javnosti dostavite informaciju o tome da li ste izveli studiju izvodljivosti o tome da li se može nabaviti samo softversko rešenje i primeniti na već postojećoj opremi, koja je u vlasništvu grada? Da kažete da li je to moguće i isplativo ili nije i ako nije zbog čega je to tako? Da li je oprema možda pravljena specifično za softver Kentkarta? Ukoliko ste napravili studiju, da nam dostavite i tu analizu. Ukoliko uređaje i validatore iz opravdanih razloga nije moguće koristiti mimo softvera Kentkarta, bitno je da građani to znaju jer bi to značilo da su ponovo obmanuti. Ukoliko je to istina još jednom se ističe potreba da se podnesu krivične prijave protiv svih onih koji su učestvovali u potpisivanju ovih štetnih ugovora o javno-privatnom partnerstvu o naplati karata u javnom prevozu, proteklih godina. Takođe trebalo bi i da kažete javnosti kada ćete podneti te krivične prijave kako ste građanima i obećali?