"Džabe skeniraš"

21. Novembar 2023.

 

Džabe skeniraš neće doći dok se ne promeni Vlast
Srećom postoji NADA, broj 5!

 

Beogradski javni prevoz se godinama nalazi u finansijskom kolapsu, sa uvođenjem novog Sistema naplate karata susreće se sa dodatnim izazovima što nepovoljno utiče na sam budžeta grada. Ovo je dovela do drastičnog pogoršanja kvaliteta usluge, gde vozila preskaču redove vožnje i postaju neredovna. Nedostatak pouzdanosti u javnom prevozu znači da građani moraju da provode više vremena na stanicama čekajući autobuse.

Umesto da rešavaju ove probleme Vlasti dodatno zadužuju GSP za 38 milijardi dinara, što je više od vrednosti njegove celokupne imovine koja iznosi 27 milijardi dinara. Novi autobusi se kupuju od tog zaduženja po trostruko većim cenama, što ta ulaganja čini iracionalnim. Javni prevoz, kao najveći sistem kojim grad upravlja i kao najveći izdatak u njegovom budžetu, zahteva potpunu promenu sistema finansiranja kako bi uopšte mogao da se podigne kvalitet njegove usluge.

Srpska koalicija NADA zalagaće se da se javni prevoz finansira tako što će se već obavezna izdvajanja poslodavaca za prevoz zaposlenih, direktno prebacivati gradu. Ovo bi obezbedilo stabilne finansije za javni prevoz i omogućilo da bude besplatan za sve. Jer sa trenutnom cenom mesečnih karata, grad može ostvariti na godišnjem nivou prihode u identičnom iznosu kao što su rashodi koje za javni prevoz danas izdvaja. Ovo bi rasteretilo budžet grada i omogućilo da javni prevoz ima stabilne finansije a da grad ima više slobodnih sredstava koje sada neće ulagati u puko funkcionisanje javnog prevoza već investirati u njegovo osavremenjavanje i podizanje kvaliteta usluge.

Besplatan i efikasan javni prevoz bi motivisao ljude da ga koriste umesto svojih automobila, što bi smanjilo gužve u saobraćaj i poboljšalo kvalitet života u našem gradu. Samo jak i dostupan javni prevoz je garant rešavanja problema u saobraćaju i povećanja kvaliteta života u našem gradu.