ZAKLjUČAK PREDSEDNIŠTVA NOVOG DSS-A

27. Decembar 2023.
ZAKLjUČAK PREDSEDNIŠTVA NOVOG DSS-A

  1. Rezultati izbora u Beogradu su nelegitimni zbog masovne zloupotrebe prava na prebivalište. Iz tog razloga se izbori u Beogradu moraju ponoviti uz prečišćeni birački spisak i ravnopravnost u medijskoj zastupljenosti. Na ovaj način ponovljeni izbori predstavljaju jedini prigodan put za izlazak iz aktuelne političke krize. 
  2. Nezavisno od razumljivih i opravdanih protesta koji su u toku, ostaje činjenica da delovanje opozicije u proteklih nekoliko godina nije dalo opipljive rezultate u borbi protiv vladajućeg režima. Iz tih razloga su očigledno potrebni preispitivanje i korenita promena opozicionog delovanja. Navedeno delovanje mora biti promišljeno, planski razrađeno i usmereno u susret događajima a ne isključivo reaktivno kao što je to prečesto bio slučaj do sada. O neophodnim promenama u opozicionom delovanju ćemo inicirati razgovore sa ostalim opozicionim strankama.
  3. Pravna država ne može postojati polovično pa samim tim ni borba za pravnu državu ne može biti polovična. Stoga je jasno da se borba za poštovanje ustavnih odredbi koje se tiču izbornog prava i slobodnih izbora može principijelno voditi samo ako se uporedo vodi i borba za poštovanje ustavnih odredbi koje se tiču teritorijalnog uređenja države i teritorijalne celovitosti Republike Srbije. Drugim rečima, kako borba za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije ne predstavlja samo prvorazredno nacionalno pitanje, niti je samo pitanje duhovne vertikale srpskog naroda, već je, prema pozitivnom pravu i ustavno-pravnom poretku Republike Srbije prevashodno pravno pitanje, odnosno pitanje postojanja pravne države barem u istoj meri kao i pitanje postojanja slobodnih izbora, borba za pravnu državu podrazumeva da se svi podjednako borimo za poštovanje principa ustavnosti i zakonitosti u celini jer, naglašavamo još jednom: pravne države ili ima ili nema. Ona ne može delimično postojati.
  4. U najkraćem roku ćemo izneti konkretne predloge i mere za dalje opoziciono delovanje i nastaviti da u dobroj veri razgovaramo sa ostalim opozicionim strankama zarad uspostavljanja pravne države i demokratskog poretka.

U Beogradu,

27.12.2023.